Odd Søreide

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Odd Søreide

Per Åge Høisæter, Leidulf Segadal, Arne Skarstein, Odd Søreide
26.06.2018
Professor Bo Arnesjø døde på Karlskrona sjukhus 18. januar 2018 i en alder av 83 år. Han kom til Kirurgisk avdeling ved Haukeland sykehus som professor og avdelingsoverlege i 1980, og ble værende i...
Bjørn Anton Graff, Hanne Thürmer, Odd Søreide, Inger Natvig Norderhaug
14.02.2008
Unntatt for legemidler har Norge ingen nasjonal strategi for hvilke vurderinger som skal gjøres før nye metoder innføres som standardbehandling i helsetjenesten. Nye medisinske metoder bidrar til...
Ole Frithjof Norheim, Jan Fougner, Odd Søreide, Ingebjørg Storm-Mathisen, Ellen Strengehagen
20.06.2002
Tabell  1 Kriterier for bidrag til behandling i utlandet (forskriftens § 2) Bidrag kan etter søknad ytes når behandling i Norge ikke kan gis etter akseptert metode på grunn av manglende medisinsk...
Odd Søreide
30.01.2001
Bakgrunnen for fleire artiklar om genterapi i dette (1 – 3) og neste nummer av Tidsskriftet er rapporten som Senter for medisinsk metodevurdering gav ut i fjor (4). Forventningane er store, ikkje...