Flere og flere til fastlegen

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

I 2016 hadde hver innbygger i Norge i gjennomsnitt 2,7 konsultasjoner hos sin fastlege. Dette viser nye tall fra Helsedirektoratet. I 2010 var gjennomsnittet 2,6. Det er en økning på 1,4 millioner konsultasjoner i løpet av seks år. Antall pasienter i fastlegeordningen har økt med 9 %, antall konsultasjoner har økt med 11 % og gjennomsnittlig listelengde er synkende. Samtidig bruker stadig flere innbyggere ordningen: Siden 2010 har 2 % flere hatt minst ett årlig besøk hos sin fastlege, mens antall konsultasjoner og pasienter på legevakt synker.

Fastlegeordningen er hjørnestenen i helsevesenet. På grunn av stadig nye pålagte arbeidsoppgaver, stor arbeidsbelastning og sviktende rekruttering er det gjentatte ganger, og med rette, varslet om krise i ordningen. Likevel: De nye tallene fra Helsedirektoratet tyder på at det norske fastlegekorpset nyter stor tillit og blir stadig viktigere for befolkningen. Det er vel fortjent.

Anbefalte artikler