Effektive legemidler mot malaria

Øyvind Stople Sivertsen Om forfatteren
Artikkel

Nye kombinasjonspreparater mot malaria er like effektive som etablerte kombinasjonspreparater. Det viser en ny studie.

Røde blodceller infisert med malariaparasitter. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix

De siste tiårene er det kommet flere typer legemidler mot malaria, bl.a. artesunat. Artesunat er svært effektivt, men har så kort halveringstid at det alltid må gis i kombinasjon med et annet legemiddel.

I en studie som nylig er publisert i The Lancet, ble 4 710 pasienter med ukomplisert malaria i to land i Vest-Afrika randomisert til fire grupper som fikk behandling med to nye eller to etablerte artesunatbaserte kombinasjonspreparater (1). Begge de nye kombinasjonspreparatene, pyronaridine-artesunat og dihydroartemisinin-piperakin, viste seg å være like effektive som de eksisterende alternativene, artemeter-lumefantrin og artesunat-amodiakin ved oppfølging etter 42 dager og etter to år.

– Denne studien viser at man nå har flere effektive artesunatbaserte kombinasjonspreparater å velge mellom i høyendemiske Vest-Afrika, noe som er gunstig med tanke på resistensutvikling og potensielle bivirkninger, sier Kristine Mørch, overlege ved Infeksjonsseksjonen, Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, og leder av Kompetansetjenesten for tropiske infeksjonssykdommer.

– Resistens mot artesunat og kombinasjonspreparater er ikke vanlig i Afrika, og en mulig spredning av slik resistens fra Asia vil få katastrofale konsekvenser, sier Mørch.

Hun får støtte i dette av sin kollega, Frank O. Pettersen, som er leder for Regional kompetansetjeneste i import- og tropesykdommer, og overlege ved Infeksjonsavdelingen, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Foruten å understreke at studien er viktig, påpeker han at eksisterende, sesongbasert forebyggende malariabehandling til barn under fem år i Sahel-regionen av Vest-Afrika inneholder amodiakin.

– Dette innebærer at kombinasjonsbehandlingen artesunat-amodiakin ikke bør brukes. De nye kombinasjonspreparatene er tatt med på listen til Verdens helseorganisasjon over essensielle medisiner og bør bli tilgjengelige i endemiske områder, sier Pettersen.

Anbefalte artikler