Nevroendokrine svulster i abdomen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Massimo Carlini, red.

  Abdominal neuroendocrine tumors

  198 s, tab, ill. Milano: Springer, 2018. Pris EUR 135

  ISBN 978-88-470-3954-4

  Dette er et kompendium som springer ut fra de toårlige rapportene som utarbeides av arbeidsgruppen for nevroendokrine tumorer i den italienske kirurgiske foreningen. Således er alle forfatterne italienske, i hovedsak fra sentrene i Roma og Verona. Det er en kondensert bok rettet mot et multidisiplinært publikum, med særlig fokus på siste kunnskap innen epidemiologi, diagnostikk og behandling.

  I første del beskrives sykdommen (kalt «nosography») over fire kapitler, hvor blant annet klassifikasjonssystemer og hereditære syndromer omtales. Neste del omhandler diagnostikk, med kapitler om tumormarkører, endoskopi, bildediagnostikk (både funksjonelle og ikke-funksjonelle modaliteter) og patologi. I siste del gjennomgås behandlingsregimer for nevroendokrine tumorer i ventrikkel, pancreas, tynn- og tykktarm, og til slutt levermetastaser.

  Omslaget er kraftig, papiret solid og matt, og det er rikelig med illustrasjoner. Nær samtlige kapitler inneholder oversiktlige tabeller. Boken er relativt nett og hendig og ikke for lang. Kapitlene bærer noe preg av å være korte, dels symposiepreget, og inneholder ingen gradering av informasjonen som presenteres. Mange steder er det referert til kontroverser eller sprikende resultater i litteraturen, uten at disse påpekes nærmere. Leseren er derfor nødt til å kjenne litteraturen på forhånd for å være innforstått med hva forfatteren sikter til. Problematisering rundt epidemiologi og beskrivelse av sykdommen, for eksempel stadieinndeling, kunne i noen grad vært gjort tydeligere, spesielt om hensikten er å utdanne og opplyse lesere som ikke har dybdeinnsikt i temaet fra før. Her kunne noen tabeller gjort seg for å vise likheter og forskjeller. God referansebruk gjør likevel at henvisninger til primærkildene er tydelige og muliggjør egen fordypning i dette om ønskelig.

  Kapitlene er enkelte steder ganske teksttunge, og der kunne man med fordel presentert noe mer data i tabeller, for eksempel oversikt over aktuelle studier innen terapivalg, sammenligning av klassifikasjonssystemer og andre temaer der leseren forventes å kjenne forholdene fra før. Enkelte typografiske feil forekommer, noen allerede i innholdsfortegnelsen.

  Samlet sett er dette en fin og aktuell oversikt over eksisterende kunnskap om abdominale nevroendokrine tumorer. Prisen er relativt stram for innhold som også kan oppdrives andre steder, men for de med ønske om en generell oversikt, kan boken anbefales.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media