Litt og lett om klinisk farmakologi

Anmeldelser Klinisk farmakologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Anton Pottegård, Tore B. Stage

  Praktisk farmakologi

  2. utg. 200 s, tab, ill. København: FADL's Forlag, 2018. Pris DKK 380

  ISBN 978-87-7749-964-7

  Målgruppen er alle yrkesgrupper som håndterer legemidler i praksis, og forfatterne henvender seg derfor til farmasøyter, sykepleiere, leger og annet helsepersonell. Boken er ment som en lærebok, og gir en introduksjon til de mest forskrevne legemidlene. Allikevel er den et supplement til annen relevant faglitteratur og ikke et selvstendig læreverk, noe som også poengteres av forfatterne.

  Boken er delt opp i tre hoveddeler, med rekkefølgen vanlige reseptpliktige legemidler, håndkjøpspreparater og supplerende kapitler. Hovedtyngden er viet første del, der forfatterne tar for seg de hundre mest forskrevne legemidlene i Danmark, noe som dekker 95 % av alle legemidler hentet ut på apotek. Legemidlene er kategorisert etter bruksområde, og hver enkelt medikamentklasse er presentert på en strukturert og oversiktlig måte.

  Språket er allment, ikke akademisk, og lett tilgjengelig. Teksten er egnet som et oppslagsverk, og trenger ikke leses fra perm til perm i kronologisk rekkefølge.

  Del to omhandler 25 vanlige problemstillinger man møter på fastlegekontor, apotek og legevakt. Det gis råd og anbefalinger om håndkjøpspreparater som kan være til nytte ved de ulike problemstillingene. Siste del omhandler ti korte kapitler om alt fra lovverk og interaksjoner til naturlegemidler.

  Boken er etter min mening først og fremst en nyttig introduksjon om legemidler for studenter og nyutdannede kolleger. Formatet er innbydende, innholdet lett tilgjengelig og tidvis lærerikt, men dessverre ofte mangelfullt. Boken inneholder også enkelte graverende og potensielt farlige feil, eksemplifisert med: «Da acetylsalisylsyre virker blodfortynnende, bør behandlingen stoppes før operasjoner og tilsvarende inngrep.»

  Jeg savner også omtale av flere og relevante legemiddelutfordringer som antikolinerge bivirkninger, pausering og/eller dosejustering av legemidler ved interkurrente tilstander, polyfarmasi og vanlig interaksjonsproblematikk.

  Når det er sagt, likte jeg boken, og jeg tror mange kolleger vil kunne ha nytte av den, både som introduksjon i fagfeltet, og som en hjelp til å forskrive rett legemiddel.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media