()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mai er måneden for store festligheter, og da kan det være nyttig med informasjon om drikkevarer og drikkevaner. I middelalderen var universitetet i Salerno i Sør-Italia sentrum for europeisk legekunst. Undervisningen bygde på Hippokrates' og Galenos' verk, som hadde vært bevart i bysantinske og arabiske skrifter og ble oversatt til latin. I dag er det kanskje mest det berømte helsediktet vi forbinder med Salernoskolen. Det ble oversatt til norsk av Ingjald Reichborn-Kjennerud (1865–1949), lege og medisinalhistoriker, og gjengitt i fire numre av Tidsskriftet i 1929. Her er mat for festtalere om vann og vin – og bakrus (Tidsskr Nor Lægeforen 1929; 29: 853–9). Latinen ble det dessverre ikke plass til.

  Regimen Sanitatis Salerni, det salernitanske lægedikt.

  Regimen Sanitatis Salerni, det salernitanske lægedikt.

  Bruddstykker i norsk oversettelse

  Bruddstykker i norsk oversettelse

  Av I. Reichborn-Kjennerud.

  (Forts.)

  De potu.

  De potu.

  Hvis du din mat skal lett fordøie / må vinen være god og passes nøie.

  Drikk noget efter hver eneste rett / helst titt og tett,
  dog mellem hvert mål er en kraftig drikk / en fordervelig skikk.

  Fyllens følger undgår visst / den som først litt mat har spist, 
  og for hvert enkelt egg du får / ta dig straks påny en tår.

  Den som flittig sitt beger svinger / fråtseriets makt betvinger.
  Vin til maten angrer du ikke / da gagner dig best både mat og drikke.

  Vann er ei menneskets drikk / en edlere vare i arv det fikk :
  druesaft er for den kjekke mann / men for dyrene : bare vann.

  Den hvite og søte vinen er best / og nærer mest,
  tar du rødvin til overmål må du ei glemme,
  at magen blir hård og du mister din stemme.

  Farlig er vinblande tatt i en fart / det gir lepra snart,
  dersom den ikke er riktig blandet / drikk heller no annet.
  Lær deg tidlig å spare på vin / så undgår du elskovs ruin.

  I bakrus efter et nattlig kalas / ta på fastende hjerte et glass
  da blir på morgenkvisten vin / til livets beste medisin.
  Som efter vinter gresset gror / det efter vinen følger ord,
  og har du boken flittig brukt / du derved høster kunnskaps frukt,
  men fikk du glede gitt på borg / da efterpå det kommer sorg.

  Melius vinum.

  Melius vinum.

  God vin som din tunge lesker / forbedrer legemets væsker,
  men hvis den har meget mørk kulør / blir en lat og før.
  Et merke på god og gammel vin / er at den er moden klar og fin,
  dens farve, smak, den lukt og glans / nøie må prøves med syn og sans.

  Skummende vin regnes ikke for sund / før skummet har sunket til bunn.

  Den fineste vin / gjør gamlingen ung er god medisin,
  men den dårlige før eller siden / gjør unggutten gammel før tiden.

  Salvie og ruta i vinen dig sparer / for begrenes farer,
  føi rosenblader dertil / så hemmer du elskovens spill.

  Potus aquae.

  Potus aquae.

  Vann til maten bør nødig du ta / det er ikke bra,
  maten blir ikke fordøid som den skal / fordi magen blir kald,
  du må ikke drikke til overmål / men vær klok og gi tål.
  Dog dersom du plages av tørstens brann / kan den slukkes med vann.

  At vann er rennende, koldt, friskt i smak / er en viktig sak,
  klart så bunnfall ei levnes / og hårdkokt belgfrukt kan jevnes.
  De sundeste kilder mot østen vender / hvor solen renner,
  men de mange som renner mot syd / har ikke samme dyd.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media