Kilder til kunnskap

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  De mange norske helseregistrene, helseundersøkelsene og andre befolkningsbaserte helsedata er unike kilder for mange typer forskning. Men for forskere som ønsker å koble data fra flere slike kilder, har tilgangen vært frustrerende komplisert og tidkrevende. Nå har regjeringen vedtatt å bruke 150 millioner kroner på å forenkle tilgangen. Den nye «helseanalyseplattformen» skal gjøre det enklere å foreta analyser på tvers.

  At «data er den nye oljen» har på kort tid rukket å bli et forslitt uttrykk. Men for registerbasert helseforskning kan det vise seg å være noe sannhet i det likevel. For det finnes neppe noe annet land i verden som har så mange og gode kilder til befolkningsbaserte helsedata som Norge. Enklere tilgang vil bety mye for muligheten til å utnytte disse kildene enda bedre – for å skaffe kunnskap som kan føre til bedre helse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media