Misdannelser etter zikavirusinfeksjon

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kvinner med zikavirusinfeksjon under svangerskapet fikk i 7 % av tilfellene barn med nevrologiske misdannelser, som oftest mikrokefali. Det viser en studie fra de franske områdene i Amerika.

  Etter et utbrudd med zikavirusinfeksjon i Sør-Amerika i 2015 ble det klart at viruset kan forårsake misdannelser hos fosteret, særlig i form av mikrokefali. Men det er uklart hvor stor risikoen er. I en ny studie fra de franske områdene i Amerika ble 546 gravide kvinner med PCR-bekreftet zikavirusinfeksjon fulgt opp for å registrere hvor mange av fostrene som fikk misdannelser (1).

  Av 555 fostre var det 527 levendefødte barn (95 %). Det var 17 spontanaborter eller dødfødsler og 11 svangerskapsavbrudd. Mikrokefali eller andre nevrologiske misdannelser ble påvist hos 39 fostre/barn (7 %). Mikrokefali ble påvist hos 32 (5,8 %), hvorav ni var alvorlig rammet. Medfødt zikasyndrom ble funnet hos 3,1 %. Dette var definert ved alvorlig mikrokefali, spesifikke hjernemisdannelser, forandringer på netthinnen, leddmisdannelser (som klumpfot) eller spastisitet. Risikoen for misdannelser var særlig høy ved zikavirusinfeksjon i første trimester. I denne gruppen hadde 12,7 % av barna nevrologiske misdannelser, inkludert mikrokefali hos 10,1 % og medfødt zikasyndrom hos 6,9 %.

  I to tilsvarende studier fra USA ble det funnet nevrologiske misdannelser hos henholdsvis 5 % og 6 % av barna, men i en studie fra Brasil var andelen så høy som 42 %. Andelen fostre og barn med mikrokefali var omtrent lik i de fire studiene, men i studien fra Brasil tok man også med lettere nevrologiske avvik påvist ved klinisk undersøkelse og utbredt bruk av MR-undersøkelse, noe som ikke ble gjort rutinemessig i studien fra de franske områdene i Amerika. Betydningen av slike lettere avvik er ukjent og vil først bli avklart når disse barna har blitt fulgt over flere år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media