Kristoffer Brodwall Om forfatteren
Artikkel

Kvinner med zikavirusinfeksjon under svangerskapet fikk i 7 % av tilfellene barn med nevrologiske misdannelser, som oftest mikrokefali. Det viser en studie fra de franske områdene i Amerika.

Etter et utbrudd med zikavirusinfeksjon i Sør-Amerika i 2015 ble det klart at viruset kan forårsake misdannelser hos fosteret, særlig i form av mikrokefali. Men det er uklart hvor stor risikoen er. I en ny studie fra de franske områdene i Amerika ble 546 gravide kvinner med PCR-bekreftet zikavirusinfeksjon fulgt opp for å registrere hvor mange av fostrene som fikk misdannelser (1).

Av 555 fostre var det 527 levendefødte barn (95 %). Det var 17 spontanaborter eller dødfødsler og 11 svangerskapsavbrudd. Mikrokefali eller andre nevrologiske misdannelser ble påvist hos 39 fostre/barn (7 %). Mikrokefali ble påvist hos 32 (5,8 %), hvorav ni var alvorlig rammet. Medfødt zikasyndrom ble funnet hos 3,1 %. Dette var definert ved alvorlig mikrokefali, spesifikke hjernemisdannelser, forandringer på netthinnen, leddmisdannelser (som klumpfot) eller spastisitet. Risikoen for misdannelser var særlig høy ved zikavirusinfeksjon i første trimester. I denne gruppen hadde 12,7 % av barna nevrologiske misdannelser, inkludert mikrokefali hos 10,1 % og medfødt zikasyndrom hos 6,9 %.

I to tilsvarende studier fra USA ble det funnet nevrologiske misdannelser hos henholdsvis 5 % og 6 % av barna, men i en studie fra Brasil var andelen så høy som 42 %. Andelen fostre og barn med mikrokefali var omtrent lik i de fire studiene, men i studien fra Brasil tok man også med lettere nevrologiske avvik påvist ved klinisk undersøkelse og utbredt bruk av MR-undersøkelse, noe som ikke ble gjort rutinemessig i studien fra de franske områdene i Amerika. Betydningen av slike lettere avvik er ukjent og vil først bli avklart når disse barna har blitt fulgt over flere år.

Anbefalte artikler