Petter Morten Pettersen Om forfatteren

Astmabehandling etter SMART-prinsippet reduserer risikoen for forverring av sykdommen. Dette viser en ny metaanalyse.

Illustrasjonsfoto: iStock

Astmabehandling har tradisjonelt bestått av inhalasjon av langtidsvirkende legemidler kombinert med inhalasjon av hurtigvirkende legemidler ved behov. I økende grad behandles nå astmapasienter med inhalasjonssteroider og en langtidsvirkende β2-agonist både som forebyggende behandling og ved behov. Dette prinsippet omtales gjerne som SMART (single maintenance and reliever therapy).

16 randomiserte kliniske studier med til sammen nesten 23 000 astmapasienter er nylig samlet i en metaanalyse (1). Pasienter behandlet etter SMART-prinsippet hadde signifikant redusert risiko for sykdomsforverring, med absolutt risikodifferanse på 2,8 % for dem over 12 år og 12,0 % for barn i aldersgruppen 4–11 år.

– Denne metaanalysen bekrefter at SMART-prinsippet gir bedre sykdomsforebygging, sier Eva Stylianou, som er overlege og seksjonsleder ved Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet, Oslo universitetssykehus. – SMART-prinsippet er allerede implementert i internasjonale behandlingsretningslinjer, og norske lungeleger anbefaler svært ofte slik behandling.

Hun tror likevel at prinsippet kunne vært hyppigere brukt i primærhelsetjenesten, ettersom hennes avdeling fortsatt får mange henvisninger der astmapasienter ikke har fått slik behandling.

1

Sobieraj DM, Weeda ER, Nguyen E et al. Association of inhaled corticosteroids and long-acting β-agonists as controller and quick relief therapy with exacerbations and symptom control in persistent asthma. JAMA 2018;  E-publisert 19.3.2018. [PubMed]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler