Sigrun Losada Eskeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sigrun Losada Eskeland

Sigrun Losada Eskeland
28.05.2018
I en simuleringsstudie har vi vist at sjekklister integrert i fastlegenes elektroniske pasientjournalsystem kan forbedre kvaliteten på henvisninger innen gastroenterologi. Foto: Øystein Horgmo,...