Kirurgisk teknikk for medisinstudenter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Christopher J. Hartman, Louis Kavoussi

  Handbook of surgical technique

  A true surgeon’s guide to navigating the operating room. 136 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Elsevier, 2018. Pris EUR 55

  ISBN 978-0-323-46201-3

  Forfatterne har ment å lage en kort, konsis og enkel innføring i kirurgiske grunnferdigheter. Målgruppen er nybegynnere og uerfarne deltagere i en kirurgisk arbeidshverdag, hvor man deltar i mindre eller større kirurgi. Det fremgår at hovedmålgruppen er medisinstudenter, men turnusleger og leger i starten av utdanning i kirurgiske fag vil også ha noe nytte av boken.

  Omslaget er mykt, og papiret er solid. Teksten er kortfattet og rikelig illustrert med fargerike bilder, diagrammer, fotografier, plansjer og tabeller av god kvalitet. Som en introduksjon er boken derfor ypperlig og tilpasset sitt formål. Det følger 12 videosnutter som man får tilgang til via bokens elektronisk kode, og dette gir en ytterliggere god introduksjon der tekst og bilder kommer til kort. Videoene er didaktisk gode og varer i 3–4 minutter.

  I ti kapitler går forfatterne gjennom fasene fra de preoperative forberedelsene til den postoperative behandlingen. Det er kun enkle grunnprinsipper som omtales, så man må – som leser – ha formålet i mente. Kirurgisk håndvask, bekledning, dekning og leie forklares. Det enkleste og vanligste utstyret som brukes på en operasjonsstue beskrives med illustrasjoner og de vanligste bruksområdene. Suturmateriale, -utstyr og -teknikker beskrives og er naturlig også best gjengitt i filmformatet. Enkel forklaring av standard kirurgisk utstyr, inkludert disseksjonsinstrumenter for åpen og laparoskopisk kirurgi er inkludert. Kapittel 6 er spesielt nyttig, der man forklarer hvor man kan stå, hva man kan hjelpe med, og hvordan dette best gjøres, slik som enkel bruk av diatermi, hvordan klippe suturer og andre enkle øvelser som kan virke fremmede og skremmende når man er helt ny i operasjonsfeltet.

  Teksten er helt klart myntet på å gi grunnkunnskaper, slik at utøveren skal kunne skjønne de vanligste teknikkene og samhandlingen mellom personene i en operasjonsstue.

  Som en introduksjon er denne boken et flott bidrag, og den vil kunne være nyttig for medisinstudenter og yngre leger som introduseres til de kirurgiske fagene. En del terminologi og navnebruk på utstyr er typisk amerikanske eller engelskspråklige, men ikke til hinder for å skjønne hva de enkelte enhetene brukes til. De lokale kallenavnene kan man plukke opp der man er i praksis.

  Jeg anbefaler boken for kirurgiske avdelinger som har medisinstudenter i praksis, og spesielt vil videoene kunne være nyttige pedagogiske hjelpemidler.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media