Vi er «Årets tidsskrift»!

Lisa Dahlbak Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Norsk tidsskriftforening har kåret Tidsskrift for Den norske legeforening til Årets tidsskrift 2018.

I begrunnelsen fra tidsskriftforeningen står det blant annet: «Tidsskriftet har i lang tid satt standarden for hvordan et godt fagtidsskrift skal presenteres på nett og papir, og løfter seg ytterligere i 2017 med redesign av hjemmesider og papirutgave. Den store gaven til folket er imidlertid at foreningen deler dette også med den vanlige leser – da alt stoffet er gratis tilgjengelig på nett, som er et ideal for forskningstidsskrifter.»

2017 var et utviklingsår for Tidsskriftet og omlegging av både design og produksjonsflyt preget det arbeidsintense året. Høsten 2016 var de nye nettsidene på plass – og Tidsskriftet som produkt har dermed fått et totalt løft på et snaut år.

Språket i førersetet

Men designomlegging og produktutvikling havner likevel litt i skyggen i juryens begrunnelse, det er nemlig standarden Tidsskriftet setter for språk og fagterminologi som fremheves ekstra:

«Med økt internasjonalisering får engelsk en sterkere stilling i akademia. I Norge holder vi oss med mange gode fagtidsskrifter som har en viktig rolle for å vedlikeholde og videreutvikle en fagterminologi på norsk. Tidsskrift for Den norske legeforening er kanskje den fremste eksponenten blant disse.»

STOLTE: Tone Bergset, Åslaug Flo og Marit Fjellhaug Been er manusredaktørene i Tidsskriftet – og litt ekstra stolte over at språkføringen i Tidsskriftet blir lagt merke til av juryen. Foto: Lisa Dahlbak Jacobsen

– Man blir jo stolt da. Det ligger et årelangt arbeid bak dette, og jeg er takknemlig for at juryen anerkjenner at de ønsker et norskspråklig fagtidsskrift, sier Marit Fjellhaug Been, manusredaktør i Tidsskriftet.

Hun er, sammen med Tone Bergset og Åslaug Flo, manusredaktør i redaksjonen. Det er disse som i siste ledd i produksjonsrekken forskjønner, godkjenner og kvalitetssikrer språk før det publiseres på nett og papir.

– Vi jobber jo med dette hver eneste dag. Vi tar de daglige beslutningene og avveiningene – enten ved å rådføre oss med hverandre eller ved å drøfte det med leger der ute, forklarer Bergset.

– Av og til finner vi norske ord for engelske medisinuttrykk, en gang ga jeg et norsk navn til en tumor. Det ble tatt godt imot. At våre prinsipper om forståelig norsk blir vektlagt av juryen er hyggelig, oppsummerer Flo.

– Vi får en fjær i hatten med denne prisen. Det er veldig artig, legger Bergset til.

Utdeling

Selve prisen deles ut torsdag 26. april hos Fritt Ord, og består av en pengepremie på 30 000 kroner. Foruten hovedprisen ble også Tidsskriftet Samtiden kåret i åpen klasse for «Kreativ posisjonering og rekruttering av nye stemmer», og A New Type of Imprint fikk prisen for godt design.

Juryens komplette begrunnelse finner du her (NB! Ekstern lenke), men vi klipper ydmykt og stolt med avslutningen fra juryen:

«Debattene, artiklene, temaene og de faglige oversiktene er uvurderlig informasjon til en bredere offentlighet. Tidsskrift for Den norske legeforening bidrar til god fagformidling på norsk, deler kunnskapen med alle og setter standarden for fagtidsskriftene i Norge. Tusen takk og gratulerer med prisen Årets tidsskift 2018!»

Anbefalte artikler