Stortåen som nektet plent å vifte pent

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftets utgave nr. 7/1965 kunne vi lese et lite dikt om skiveprolaps. Da innskriveren sto klar til dyst og med gull i munn en morgenstund, sluttet stortåen å samarbeide. Den ville bare peke ned. Ikke lenge etter kom smertene, og da blæren også sluttet å fungere, bar det til sykehuset (Tidsskr Nor Lægeforen 1965; 85: 623).

  Nucleusprolaps

  Nucleusprolaps

  Noen dagboksblad fra et tilfelle.

  Noen dagboksblad fra et tilfelle.

  En morgenstund

  raskt opp jeg spratt

  med gull i munn,

  men merket at

  den store tå

  den ville nå

  kun peke ned –

  den nektet plent

  å være med

  og vifte pent

  som stortær gjør

  når de så bør.

  Snart etter kom

  no'n smerter som

  en straffedom

  Dog ganske fort

  forsvant de bort

  for så å bli

  parestesi.

  Litt blærestopp

  kom så på topp.

  – –

  Så ble jeg bragt

  til hospital

  og inn ble lagt

  på sykesal

  hvor blek jeg lå

  med vissen tå.

  Jeg rundt ble sendt

  og sjekket opp

  og endevendt

  fra tå til topp.

  En røntgograf

  her på meg så

  med myelograf

  og mælte nå:

  «Din rot, L fem,

  er trykket af

  og i beklem.»

  Og siden hen

  min gode venn

  kirurgen kom

  og sa sin dom:

  «Jeg tror vi må

  inn i deg gå

  for ut å få

  den brusken her

  som trykker der,

  slik at du kan

  få latt ditt vann

  og brukt din tå.»

  Som sagt så gjort

  og ganske fort

  på bord jeg lå

  med maske på.

  De rykket inn

  med kniv og saks

  i ryggen min

  og fjernet straks

  rundt femte rot

  prolaps og skrot.

  – –

  Ja, slik det kan

  rett hurtig gå

  en stakkels mann

  med nedstemt tå.

  H.K.S

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media