Annonse
Annonse

Den uheldige treenigheten

Geir W. Jacobsen Om forfatteren

Tidsskr Nor Legeforen 2018. doi: 10.4045/tidsskr.18.0231.

I Tidsskriftet nr. 6/2018 s. 511 skal det i 2. avsnitt linje 15 og i 7. avsnitt linje 3 stå: spinal muskelatrofi.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Kommentarer

(0)

Anbefalte artikler

Annonse
Annonse