Den uheldige treenigheten

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2018. doi: 10.4045/tidsskr.18.0231.

  I Tidsskriftet nr. 6/2018 s. 511 skal det i 2. avsnitt linje 15 og i 7. avsnitt linje 3 stå: spinal muskelatrofi.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media