Den uheldige treenigheten

Geir W. Jacobsen Om forfatteren

Tidsskr Nor Legeforen 2018. doi: 10.4045/tidsskr.18.0231.

I Tidsskriftet nr. 6/2018 s. 511 skal det i 2. avsnitt linje 15 og i 7. avsnitt linje 3 stå: spinal muskelatrofi.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler