#LaBarnVæreBarn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legers fremste plikt er å hjelpe. Det er det mest grunnleggende. Det er godt vi har unge kolleger til å minne oss om det. For Norges største humanitære studentorganisasjon, MedHum, drives av medisinstudenter. I år går inntektene uavkortet til å hjelpe barn og unge på flukt.

  Etter sammenhengende krigshandlinger siden 2011 er det nå ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) over 10 millioner syrere på flukt i og utenfor Syria. De mest utsatte er barna – en hel generasjon som ikke kjenner en annen hverdag enn krig og utrygghet. Mange av dem har aldri fått grunnleggende helsehjelp og vaksiner, i et krigsherjet land der helsevesenet har kollapset.

  MedHum støtter i år UNICEFs makani-sentre i Jordan, helse- og læringssentre som har som mål å gi syriske barn og unge på flukt grunnleggende helsetilbud og psykososial støtte. Denne uken foregår MedHums aksjon #LaBarnVæreBarn på sosiale medier. Støtt aksjonen – og vær stolt av en ny generasjon norske legers frivillige hjelpeinnsats.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media