#LaBarnVæreBarn

Are Brean Om forfatteren

Legers fremste plikt er å hjelpe. Det er det mest grunnleggende. Det er godt vi har unge kolleger til å minne oss om det. For Norges største humanitære studentorganisasjon, MedHum, drives av medisinstudenter. I år går inntektene uavkortet til å hjelpe barn og unge på flukt.

Etter sammenhengende krigshandlinger siden 2011 er det nå ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) over 10 millioner syrere på flukt i og utenfor Syria. De mest utsatte er barna – en hel generasjon som ikke kjenner en annen hverdag enn krig og utrygghet. Mange av dem har aldri fått grunnleggende helsehjelp og vaksiner, i et krigsherjet land der helsevesenet har kollapset.

MedHum støtter i år UNICEFs makani-sentre i Jordan, helse- og læringssentre som har som mål å gi syriske barn og unge på flukt grunnleggende helsetilbud og psykososial støtte. Denne uken foregår MedHums aksjon #LaBarnVæreBarn på sosiale medier. Støtt aksjonen – og vær stolt av en ny generasjon norske legers frivillige hjelpeinnsats.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler