Svangerskapsdiabetes øker risiko for senere sykdom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Svangerskapsdiabetes gir økt risiko for type 2-diabetes, høyt blodtrykk og iskemisk hjertesykdom, viser stor britisk studie.

  Gravid kvinne tester blodsukkernivået. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix
  Gravid kvinne tester blodsukkernivået. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix

  I en retrospektiv, registerbasert studie i Storbritannia ble over 9 000 gravide kvinner diagnostisert med svangerskapsdiabetes, sammenlignet med rundt 37 000 gravide uten svangerskapsdiabetes (1). Blant dem med svangerskapsdiabetes var risikoen for type 2-diabetes senere i livet mer enn 20 ganger større (justert insidensraterisiko 21,96; 95 % KI 18,31–26,34). Risikoen for hypertensjon og iskemisk hjertesykdom var henholdsvis doblet (IRR 1,85; KI 1,59–2,16) og tredoblet (IRR 2,78; KI 1,37–5,66). Oppfølgende screening av kvinner med tidligere svangerskapsdiabetes var dårlig, og færre enn 60 % ble screenet i primærhelsetjenesten for type 2-diabetes det første året etter graviditeten.

  – Denne studien bekrefter tidligere kohortstudier som har vist at kvinner med svangerskapsdiabetes har økt risiko for senere type 2-diabetes, sier Atle Klovning, som er førsteamanuensis ved Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo. – Det er også en biologisk plausibel sammenheng mellom svangerskapsdiabetes og senere utvikling av kardiovaskulær sykdom. Klovning mener at man likevel skal ha en sunn skepsis til det han kaller «retrospektoskopet». Trolig er det også forskjeller mellom britiske og norske forhold. Selv om median fødealder for kvinnene i studien var 33 år, dvs. to år mer enn i Norge, er sosioøkonomiske forhold, andel overvektige og personer med høy sykdomsrisiko betydelig høyere enn hos oss, sier han.

  Norges forskningsråd har bevilget midler til opprettelsen av et allmennmedisinsk forskningsnettverk som på tilsvarende vis kan belyse denne problemstillingen i Norge. – Her er allmennlegene bekymret for overdiagnostikk og medikalisering, påpeker Klovning, som mener at grunnlaget for å undersøke alle førstegangsfødende over 25 år med glukosebelastning, er svakt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media