Relevant lærebok på norsk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Therese Ovesen, Christian von Buchwaldred.

  Lærebok i øre-nese-hals-sykdommer og hode-hals-kirurgi

  337 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 649

  ISBN 978-82-05-42961-1

  Dette er andre utgave av denne danske læreboken som er en introduksjon til øre-nese-hals-faget, med legestudenter, leger i spesialisering, praktiserende øre-nese-hals-leger og allmennmedisinere som målgruppe. Den er bearbeidet til norsk av øre-nese-halsspesialist Terje Osnes, professor II ved Universitetet i Oslo og overlege ved Rikshospitalet.

  La det være sagt med en gang: Det er befriende å lese en medisinsk fagbok på sitt eget språk. Terje Osnes har gjort en meget god jobb som fagkonsulent. Norge og Danmark har omtrent like mange innbyggere og i stor grad samme sykdomspanorama, men det er nyttig å få presentert oppdaterte norske tall for forekomst av de forskjellige tilstandene vi møter på i dette faget.

  Oppbygningen er forbilledlig pedagogisk. Vi får en innføring i øre-nese-hals-anamnesen og den grunnleggende journalen og får forklart hvorfor de forskjellige undersøkelsene gjøres. Deretter følger et eget kapittel om supplerende undersøkelser, herunder de spesifikke skopier, akustiske stemmeanalyser og luftstrømsundersøkelser. Øre-nese-hals-faget har etter hvert utviklet seg til å bli veldig «high tech» hva gjelder undersøkelsesmetoder med trådløst utstyr. Pannespeilet er borte for alltid, nå er det batteridrevne pannelamper og stive og fleksible skop i alle varianter som gjelder.

  Forfatterne tar for seg hvert område innenfor øre-nese-hals-faget. Først beskrives relevant anatomi, så de forskjellige sykdommene med årsak og til slutt behandlingen. De har gjort et nennsomt utvalg av medfødte sykdommer og forskjellige syndromer vi kan møte på i vår kliniske hverdag.

  Boken fremstår som lettlest. Den er rikt illustrert og med passe mengder tabeller og flytdiagrammer. Avslutningsvis kommer en god og oppdatert liste over hvordan man bør behandle de viktigste akutte øre-nese-hals-sykdommer, og helt til sist et godt stikkordsregister.

  Boken har en betydelig mangel: ingen referanser oppgis, verken til andre bidragende forfattere eller litteratur/fordypningslitteratur. Til tross for dette vil jeg sterkt anbefale boken for den definerte målgruppen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media