Paul W. Hansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Paul W. Hansen

Paul W. Hansen
17.04.2018
Therese Ovesen, Christian von Buchwaldred. Lærebok i øre-nese-hals-sykdommer og hode-hals-kirurgi 337 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 649 ISBN 978-82-05-42961-1 Dette er andre...