Perioperativ behandling ved lever- og pancreaskirurgi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Flavio G. Rocha, Perry Shenred.

  Optimizing outcomes for liver and pancreas surgery

  263 s, tab, ill. Cham: Springer, 2018. Pris EUR 90

  ISBN 978-3-319-62623-9

  I forordet angis både utdanningskandidater og etablerte eksperter innen lever- og pancreaskirurgi som målgruppe. Redaktørene erkjenner at det foreligger flere ypperlige tekstbøker og operasjonsatlaser i faget, men at denne boken er ment å spesifikt dekke peri- og postoperativ håndtering.

  De 13 kapitlene er ganske temaspesifikke og utelukkende skrevet av forfattere fra nordamerikanske institusjoner. I de første kapitlene tas leseren igjennom optimalisering av pasienten ved hepatopankreatobiliar kirurgi, til perioperativ væskebehandling og dernest perioperativ smertebehandling. Optimalisering av ernæring diskuteres ut fra gjeldende retningslinjer, og væskevolumdebatten drøftes kort. Disse kapitlene er generelle, ganske basale og overlapper i stor grad de spesifikke kapitlene om lever og pancreas, men er nok nyttige som introduksjon og oversikt for utdanningskandidater.

  Fem kapitler omhandler leverkirurgi, hvor temaene er leverfunksjon og -volum, blodsparende teknikker, minimalinvasiv kirurgi, forebygging og håndtering av leversvikt samt rask rekonvalesens (enhanced recovery). Disse er velskrevne, oppdaterte og med enkelte flotte fargeillustrasjoner som beriker teksten.

  De tilsvarende fem kapitlene om pancreaskirurgi omtaler bruk av henholdsvis dren i det perioperative forløpet, forebygging og håndtering av pancreasfistel, betydning av minimalinvasiv kirurgi, retroperitoneal disseksjon ved pankreatoduodenektomi og rask rekonvalesens etter pancreaskirurgi.

  Ikke alle kapitlene har ferdige konklusjoner. Isteden trekkes eksempler fra egen praksis frem, og valgmuligheter drøftes ut fra tilgjengelig informasjon. Dette åpner for en reflektert holdning til innholdet, noe som fungerer bra, da ulike institusjoner har ulik daglig praksis. I hovedsak er moderne og tidsaktuelle prinsipper basert på oppdatert litteratur og presentert på en god måte.

  Boken følger Springers «blåbok»-utseende, er trykt på solid papir og med en rekke fargeillustrasjoner og tabeller. Den er med sine rundt 250 sider ikke veldig omfattende, men desto mer overkommelig. Kapitlene er velskrevne og konsise og temaene er interessante. Anbefales.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media