Artikkelens gang

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I 1981 fylte Tidsskriftet 100 år, og i årets første utgave sto følgende tegneserie på trykk (Tidsskr Nor Lægeforen 1981; 101: 52). Det er kanskje noen av forfatterne våre som føler det slik i dag også?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media