Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Artikkelens gang

Julie Didriksen Om forfatteren

I 1981 fylte Tidsskriftet 100 år, og i årets første utgave sto følgende tegneserie på trykk (Tidsskr Nor Lægeforen 1981; 101: 52). Det er kanskje noen av forfatterne våre som føler det slik i dag også?

Kommentarer

(0)

Anbefalte artikler

Annonse
Annonse