Vitenskap er debatt

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

De fleste leger har et forhold til PubMed – verdens største database over medisinskvitenskapelige artikler. Færre vet at man siden 2013 har kunnet kommentere artikler på PubMeds egen plattform, PubMed Commons. Ideen var enkel: Siden de fleste uansett trekkes mot PubMed når de leter etter fagartikler, virket det naturlig å kunne debattere de samme artiklene der. Men i disse dager legges PubMed Commons ned. Årsaken er lite bruk. Bare 6 000 av de 28 millioner indekserte artiklene er blitt kommentert.

Det at PubMed Commons aldri ble en viktig arena for vitenskapelig debatt, betyr ikke at debatten ikke eksisterer. Den finnes bare andre steder. Ofte er dette på tidsskriftenes egne hjemmesider, der artiklene faktisk er publisert. I vårt eget tidsskrift har vi de siste årene lagt ned mye arbeid i å forbedre og forenkle kommentarfunksjonen. Og funksjonen brukes. I 2017 publiserte vi 267 kommentarer til artikler i Tidsskriftet. I 2018 håper vi på enda flere. Engasjer deg, delta i debatten, og kommenter artikler. For vitenskap er debatt.

Anbefalte artikler