Nyanser av grått

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Halvparten av alle fastleger arbeider mer enn 50 timer i uken. Og regner man med legevakt, blir gjennomsnittsarbeidstiden 55,6 timer i uken. Det viser en nyere undersøkelse om fastlegers arbeidstid fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

  Undersøkelsen har, ikke overraskende, falt Kommunenes Sentralforbund (KS) tungt for brystet. «Rapporten gir oss etter vår vurdering et noe unyansert bilde av legenes faktiske arbeidsbelastning», sa områdedirektøren for KS Arbeidsliv til Dagens Medisin.

  Det har han helt rett i. Et så simpelt gjennomsnittstall bør åpenbart nyanseres: Undersøkelsen viser nemlig også at 10 % av fastlegene arbeider mer enn 75 timer i uken og at 25 % arbeider mer enn 62 timer. Og om KS trenger mer nyansering: Bare litt over 10 % av fastlegene har en arbeidsuke lik eller kortere enn arbeidsmiljølovens maksgrense på 40 timer. Det er liten grunn til å foreta seg noe med dette, altså – med mindre man skulle være opptatt av rekrutteringen til en fastlegeordning i krise.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media