Pacemaker ingen hindring for MR

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  MR-undersøkelser gir sjelden komplikasjoner hos pasienter med pacemaker eller defibrillatorer.

  MR-undersøkelse. Illustrasjonsfoto: JohnnyGreig/iStock
  MR-undersøkelse. Illustrasjonsfoto: JohnnyGreig/iStock

  Elektromedisinske implantater påvirkes av magnetfelt. En del pasienter har i de senere årene fått implantert MR-tilpassede pacemakere eller defibrillatorer. Tradisjonell pacemaker eller defibrillator har inntil nylig vært en kontraindikasjon for MR-undersøkelse.

  I en studie, som nylig er publisert i New England Journal of Medicine, ble om lag 1 500 pasienter med tradisjonelle, ikke-spesialtilpassede pacemakere eller defibrillatorer undersøkt med MR (1). Pasientenes pacemaker/defibrillator ble omprogrammert før, og reprogrammert etter, MR-undersøkelsene. Undersøkelsene ble ellers gjennomført med vanlige innstillinger.

  Ingen av pasientene fikk varige kliniske komplikasjoner. Ni pasienter (0,6 %) måtte avbryte MR-undersøkelsen på grunn av problemer med pacemaker eller defibrillator, hvorav én måtte ha ny defibrillator i etterkant av undersøkelsen.

  – Disse funnene er helt i tråd med tidligere studier og tyder på at de fleste pasientene med pacemaker eller defibrillator tåler MR-undersøkelse godt, sier Einar Hopp, seksjonsleder og overlege ved Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

  – Styrken ved denne studien, i motsetning til en nesten like stor studie publisert i 2017 (2), er at den også omfatter MR-undersøkelser av brystkassen, sier Hopp, som peker på at det fortsatt finnes pasientgrupper som ikke er studert, inkludert pasienter med løse eller epikardielle elektroder og pasienter med samtidig pacemaker og defibrillator.

  Hopp er forbauset over at forfatterne valgte å gjennomføre alle undersøkelsene etter vanlig MR-protokoll, altså uten tilpasning av energiabsorpsjon og samlet undersøkelsestid. Han understreker at MR-undersøkelser, uavhengig av MR-innstillinger, må gjennomføres av trent personell og under nøye overvåkning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media