Norge – et land i verden

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I 2030 er det beregnet at nesten 22 millioner mennesker i verden årlig vil få en kreftdiagnose, mot rundt 12 millioner årlig i dag. Men hvordan går det med dem som får kreft? Nå vet vi litt mer om det. For resultatene fra den globale kreftovervåkningsstudien CONCORD-3 ble nylig publisert i The Lancet. Studien er enorm. Den inkluderer over 37 millioner kreftpasienter fra 71 land med til sammen om lag en milliard innbyggere.

  Den gode nyheten er at kreftoverlevelsen øker over hele kloden. Ikke uventet øker den aller mest i de rike landene. Forskjellene er til dels store. For barn med akutt lymfoblastisk leukemi varierer for eksempel overlevelsen fra under 50 % i Ecuador til mellom 80 % og 90 % i mange rike land. Og Norge er blant de åtte land i verden som har den aller høyeste totale femårsoverlevelsen for alle de studerte kreftdiagnosene. Det er det verdt å minne om når det går en kule varmt i debatten om norsk kreftomsorg.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media