Våre danske venners smittevern i helsetjenesten

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Anne-Marie Andersen

  Infektionshygiejne for sundhedsprofessionelle

  267 s, tab, ill. København: FADL's Forlag, 2017. Pris DKK 350

  ISBN 978-87-7749-912-8

  Dette er en dansk lærebok i smittevern for helsepersonell og studenter – en paperback i drøyt A5-format, med over 20 kapitler med rikelig med gode illustrasjoner og tabeller. Illustrasjonene er til dels er meget muntre, flere av dem viser hvordan man effektivt kan sørge for mye smitte i sykehus!

  Teksten er nøktern og kapittelinndelingen logisk: smitteveier, generelle forholdsregler, isolering, ulike typer helsetjenesteassosierte infeksjoner, avfallshåndtering, tekstilhåndtering osv. Mikroorganismer, antibiotika og resistensutvikling og utvalgte resistente bakterier omtales også. Hovedvekten er på forebygging, det er mindre om overvåkning og bruk av overvåkningsresultater. Danmark har ingen smittevernlov, noe Norge fikk i 1994, og dette må nødvendigvis prege fremstillingen. Forfatteren understreker den rådgivende, ikke den implementerende rollen smittevernpersonell har.

  Et pluss er et tidlig kapittel om risikovurdering og om organisering av arbeidet. Kapitler som omhandler smittevernhistorien krydrer boken, om for eksempel Ignaz Philipp Semmelweis, Florence Nightingale, Josef Lister og oppdagelsen av penicillinet. Et høydepunkt er gjengivelsen av den danske professor Carl Edvard Marius Levys feilvurdering i 1848 (s. 21) av betydningen av Semmelweis’ arbeid: «Hans (Semmelweis’) anskuelser synes for uklare, hans iagttagelser for flygtige, hans erfaringer for usikre til deraf at udlede videnskabelige resultater» – et tankevekkende og fortvilende eksempel på hvordan etablerte sannheter ikke lot seg rokke på tross av nye, sterke resultater. Som vi vet – også i dag kreves det både kunnskap og mot for å utfordre gjengse oppfatninger.

  Ellers er det lite eller intet om grensesnittet mot pasientsikkerhet og forbedring. Ledelse og feedback av resultater berøres noe, dog kun overfladisk. Kommunikasjon med ledere er dermed heller ikke berørt.

  Infektionshygiejne for sundhedsprofessionelle er velordnet, full av gode praktiske råd og lettlest. Som enkel lærebok er den nyttig for alle med interesse for smittevern i helsetjenesten, ikke minst for sykepleiere, men også for leger. Den kan minne om den norske Smittevern i helsetjenesten av Per Espen Akselsen & Petter Elstrøm, som kom i 2012 – begge er håndbøker for helsetjenesten i smittevern.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media