Mette Walberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mette Walberg

Silje B. Jørgensen, Nina Handal, Kaja Linn Fjeldsæter, Lars Kåre Kleppe, Torni Myrbakk, Dorthea Hagen Oma, Yngvar Tveten, Mette Walberg, Grethe Ørnevik
20.03.2018
For many years, Norwegian health services have enacted strict measures to prevent the spread of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). In 2015, a total of 2 233 cases of MRSA (43 per 100...
Silje B. Jørgensen, Nina Handal, Kaja Linn Fjeldsæter, Lars Kåre Kleppe, Torni Myrbakk, Dorthea Hagen Oma, Yngvar Tveten, Mette Walberg, Grethe Ørnevik
19.03.2018
Norsk helsevesen har i mange år gjennomført strenge tiltak for å hindre spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA). I 2015 ble det rapportert inn 2 233 tilfeller av MRSA (43 per...
Mette Walberg
05.02.2018
Anne-Marie Andersen Infektionshygiejne for sundhedsprofessionelle 267 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2017. Pris DKK 350 ISBN 978-87-7749-912-8 Dette er en dansk lærebok i smittevern for...
Mette Walberg, Andreas Radtke
12.12.2017
What is the use of forging ahead if forging in the wrong direction? The practice of frequent point-prevalence surveys of healthcare-associated infections provides oversimplified data and is a poor...
Mette Walberg, Andreas Radtke
12.12.2017
Hva hjelper det å galoppere hvis det går i den gale retning? Praksisen med hyppig prevalensregistrering av helsetjenesteassosierte infeksjoner gir unyanserte data og er dårlig bruk av ressurser...
Mette Walberg
31.05.2007
Diagnostikk med polymerasekjedereaksjon kan være nyttig ved neglesopp når det er negativt dyrkingsresultat. Det viser en norsk studie. Fotsopp – den vanligste soppinfeksjon hos mennesker. Foto BSIP/...
Pål A. Jenum, Mette Walberg, Else Johanne Rønning, Marit Kristoffersen
17.04.2008
Staphylococcus aureus er den vanligste årsaken til abscesser og sår- og beininfeksjoner og er en hyppig årsak til sepsis ( 1 ). Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) er resistente for så...
Ulf K. Zätterstrøm, Bjørn M. Hokland, Mette Walberg, Audun Stubhaug, Trond Mogens Aaløkken, Stig S. Frøland
20.08.2002
Pasienten var en 48 år gammel kvinne med lett hypertensjon og moderate leddplager. Tidligere var hun operert på venstre side med radikal mastoidektomi grunnet kolesteatom. Hun var storrøyker (> 30...
Mette Walberg
09.08.2011
In a letter to the editor in No. 11/2011 of this journal, the Executive Director of South-Eastern Norway Regional Health Authority, Bente Mikkelsen ( 1 ), expresses some views regarding my commentary...
Mette Walberg
08.04.2011
In order to improve, one must be able to measure. Prevalence data for hospital infections are imprecise and fraught with uncertainty. South-Eastern Norway Regional Health Authority should concentrate...
Mette Walberg
18.02.2011
Adverbene lurer oss ofte. Når vi bruker dem galt, endrer uttrykkene betydning. Det lille ordet falskt er joker i uttrykk som falskt positive resultater. Men hvorfor skal det hete falskt og ikke...
Mette Walberg
09.08.2011
Bente Mikkelsen, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, har i et brev til redaktøren i Tidsskriftet nr. 11/2011 ( 1 ) bemerkninger til undertegnedes kommentar Forbedring krever solide data i...
Mette Walberg
08.04.2011
For å forbedre må man kunne måle. Prevalensdata for sykehusinfeksjoner er upresise og beheftet med stor usikkerhet. Helse Sør-Øst bør satse på insidenstall for postoperative sårinfeksjoner, som er de...
Ellen Brustad, Mette Walberg
03.11.2015
Postoperative sårinfeksjoner følges gjennom Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner. Om slike data skal være nyttige, bør de tidlig kunne påvise trender og...