Å opprette et fødselsregister i et utviklingsland – erfaringer fra Georgia

Erik Eik Anda, Ingvild Hersoug Nedberg, Charlotta Rylander, Amiran Gamkrelidze, Alexander Turdziladze, Finn Egil Skjeldestad, Tamar Ugulava, Tormod Brenn Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 138–143

På side 140, tredje avsnitt under Resultater, skal det stå: Av de 53 236 nyfødte barna var 51,4 % gutter og 48,6 % jenter.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler