Å opprette et fødselsregister i et utviklingsland – erfaringer fra Georgia

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 138–143

  På side 140, tredje avsnitt under Resultater, skal det stå: Av de 53 236 nyfødte barna var 51,4 % gutter og 48,6 % jenter.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media