Styrking

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Høyre, Fremskrittspartiet og Venstres regjeringsplattform ble lagt frem 14. januar 2018. Her er det som ventet få overraskelser, men i alle fall positive og tiltrengte signaler til en hardt presset fastlegeordning: Regjeringen vil «forbedre og modernisere fastlegeordningen, for å bedre rekruttering med sikte på god legedekning i hele landet», heter det. Mye annet skal også styrkes: Den symbolske ordningen med fritt behandlingsvalg skal utvides. Helseforskningen skal styrkes. Det skal bli flere sykehjemsplasser og mange flere pakkeforløp. Satsingen på barn og unges psykiske helse skal trappes opp, og tilbudet innen habilitering og rehabilitering skal styrkes.

  I det hele tatt skal det bli mye styrking i helsevesenet: Ordene «styrke» og «styrkes» forekommer hele 25 ganger på de snaut åtte sidene av dokumentet som omhandler helse og omsorg. Men den som håpet på flere folk og penger til all helsestyrkingen har nok forregnet seg. For allerede i innledningen om helse slås det fast at «tilbudene må forbedres gjennom nye og bedre måter å jobbe på» samt gjennom «økt digitalisering og effektivisering«. Så da gjelder det nok en gang for helsearbeiderne å løpe enda fortere – for å styrke enda mer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media