Se artikkelen og alle kommentarer

Å. Berg & Å.G. Riis svarer

Åse Berg, Åse Garløv Riis Om forfatterne
Artikkel

Tusen takk for innspill og ikke minst for Are Brean sin oppklarende kommentar om Vancouver-reglene og fagfellevurderinger i Tidsskriftet.

Bjørn Løndalen reiser et interessant spørsmål om hvor grenseoppgangen går til det å bli medforfatter. Som alt arbeid på sykehuset har behandlingen av denne konkrete pasienten vært avhengig av et godt teamarbeid, der svært mange har bidratt i utredningen og behandlingen. Radiologene i Stavanger fungerer slett ikke som «fotografer i en krok», men er tvert imot viktige og høyt verdsatte diskusjonspartnere i hverdagen. Ja, de har vært sentrale i utredningen og behandlingen av denne pasienten. Vi hadde tillatelse fra røntgenavdelingen til å bruke bildet, og beklager at vi ikke skrev det. En enda viktigere rolle i akkurat dette arbeidet har mikrobiologene og thoraxkirurgene hatt. Vi skal heller ikke glemme alle andre faggrupper som har bidratt i behandlingen. Vi vil derfor benytte anledningen til å takke alle involverte, og kommer ved senere anledning til å tenke oss om en ekstra gang om flere kanskje burde inviteres med som medforfatter.

Anbefalte artikler