Åse Berg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Infeksjonsmedisinsk seksjon

Stavanger universitetssjukehus

Åse Berg er ph.d. og spesialist i indremedisin og i infeksjonsmedisin.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Åse Berg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media