Åse Garløv Riis

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Åse Garløv Riis

Åse Berg, Åse Garløv Riis
08.01.2018
Tusen takk for innspill og ikke minst for Are Brean sin oppklarende kommentar om Vancouver-reglene og fagfellevurderinger i Tidsskriftet. Bjørn Løndalen reiser et interessant spørsmål om hvor...
Åse Garløv Riis, Åse Berg
14.11.2017
A young man was hospitalised with left-side respiration-dependent chest pain. He had a slightly reduced general condition and fever. It was to be a lengthy stay in hospital, with diagnosis of an...
Åse Garløv Riis, Åse Berg
13.11.2017
En yngre mann ble innlagt med venstresidige respirasjonsavhengige brystsmerter. Han hadde lett nedsatt allmenntilstand og feber. Det skulle bli et lengre sykehusopphold, der man diagnostiserte en...