Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Ketil Slagstad Om forfatteren

Risikoen for kreft, både i og utenfor mage-tarm-systemet, er økt hos personer som har hatt inflammatorisk tarmsykdom siden barneårene. Det viser en ny studie.

https://tidsskriftet.no/sites/default/files/styles/tidsskriftet-full-column/public/article--2017--12--17-0995--FAT_17-0995-01.jpg

Tarm hos en person med Crohns sykdom, med sårdanning (grønt) og granulomer (nederst til høyre). Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / NTB scanpix

I en ny svensk registerstudie ble drøyt 9 400 pasienter som hadde fått diagnosen inflammatorisk tarmsykdom før de var 18 år, sammenlignet med friske kontrollpersoner (1). Pasientene ble fulgt i gjennomsnitt 27 år. Blant pasientene med tarmsykdom var det dobbelt så mange tilfeller av kreft som blant de friske (3,3 versus 1,5 per 1 000 personår; hasardratio 2,2; 95 % KI 2,0–2,5). Risikoen var størst for kreft i mage-tarm-systemet.

– Vi har lenge visst at personer med inflammatorisk tarmsykdom har økt risiko for kolorektalkreft, men kunnskapen er primært basert på studier av pasienter som har fått tarmsykdom i voksen alder, sier Marit Hellebostad, som er pensjonert overlege ved Barneavdelingen, Drammen sykehus. Denne studien viser at personer som får inflammatorisk tarmsykdom i barnealder, har økt risiko også for kreft utenfor mage-tarm-systemet, først og fremst lymfom og leukemi, både i barnealder og som voksne.

– Kreftrisikoen har ikke økt etter introduksjonen av nye immunmodulerende legemidler mot inflammatorisk tarmsykdom, men ettersom bare rundt 70 % av pasientene som bruker TNF-α-hemmere var med i studien, er dette funnet noe usikkert, sier Hellebostad. Hun understreker at selv om relativ risiko for kreft er økt, er den absolutte risikoen liten, særlig for kreft i barneårene.

1

Olén O, Askling J, Sachs MC et al. Childhood onset inflammatory bowel disease and risk of cancer: a Swedish nationwide cohort study 1964-2014. BMJ 2017; 358: j3951. [PubMed][CrossRef]

Kommentarer

(0)

Siste artikler om Allmennmedisin

Annonse
Annonse