Økt kreftrisiko ved inflammatorisk tarmsykdom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Risikoen for kreft, både i og utenfor mage-tarm-systemet, er økt hos personer som har hatt inflammatorisk tarmsykdom siden barneårene. Det viser en ny studie.

  Tarm hos en person med Crohns sykdom, med sårdanning (grønt) og granulomer (nederst til høyre). Illustrasjonsfoto: Science…
  Tarm hos en person med Crohns sykdom, med sårdanning (grønt) og granulomer (nederst til høyre). Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / NTB scanpix

  I en ny svensk registerstudie ble drøyt 9 400 pasienter som hadde fått diagnosen inflammatorisk tarmsykdom før de var 18 år, sammenlignet med friske kontrollpersoner (1). Pasientene ble fulgt i gjennomsnitt 27 år. Blant pasientene med tarmsykdom var det dobbelt så mange tilfeller av kreft som blant de friske (3,3 versus 1,5 per 1 000 personår; hasardratio 2,2; 95 % KI 2,0–2,5). Risikoen var størst for kreft i mage-tarm-systemet.

  – Vi har lenge visst at personer med inflammatorisk tarmsykdom har økt risiko for kolorektalkreft, men kunnskapen er primært basert på studier av pasienter som har fått tarmsykdom i voksen alder, sier Marit Hellebostad, som er pensjonert overlege ved Barneavdelingen, Drammen sykehus. Denne studien viser at personer som får inflammatorisk tarmsykdom i barnealder, har økt risiko også for kreft utenfor mage-tarm-systemet, først og fremst lymfom og leukemi, både i barnealder og som voksne.

  – Kreftrisikoen har ikke økt etter introduksjonen av nye immunmodulerende legemidler mot inflammatorisk tarmsykdom, men ettersom bare rundt 70 % av pasientene som bruker TNF-α-hemmere var med i studien, er dette funnet noe usikkert, sier Hellebostad. Hun understreker at selv om relativ risiko for kreft er økt, er den absolutte risikoen liten, særlig for kreft i barneårene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media