Virkelighetsdata

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Real world data er et uttrykk som brukes i økende omfang. Vi foreslår virkelighetsdata som avløserord på norsk.

  Når nye engelske ord og uttrykk kommer inn i medisinsk terminologi, bør man prøve å finne norske erstatninger. Et uttrykk som fanget vår oppmerksomhet på den europeiske nevrologikongressen i Amsterdam i 2017, var real world, enten stående alene eller etterfulgt av et annet ord (ramme 1) (1). Uttrykket skrives både med og uten bindestrek, og med små og store forbokstaver, så det virker ikke som det er konsensus om den engelske skrivemåten. Mye brukt er real world data og real world evidence med trebokstavsforkortelsene RWD og RWE.

  Tabell

  Ramme 1 Søk i titler i det vitenskapelige programmet til 3rd Congress of the European Academy of Neurology i juni 2017 med søkeordene real world eller real-world (1)

  Real-World conditions

  Real world data

  Real world evidence

  Real world experience

  Real-World outcomes

  Real world (…) population

  Real-world results

  Real-world setting

  Real-world study/studies

  Real-World treatment

  Definisjoner

  Definisjoner

  Real world data kan defineres som data som ikke kommer fra randomiserte, kontrollerte, kliniske intervensjonsstudier, men fra vanlig klinisk praksis, observasjonsstudier eller registerdata, altså fra «den virkelige verden». Ifølge en annen definisjon er real world data all form for informasjon som kommer etter det som samles inn i fase III-studier (2).

  Økende bruk

  Økende bruk

  Søk i Pubmed gir over 22 000 treff (30.6.2017), og bruken er økende. Man kan kanskje gå så langt som å si at RWD og RWE er blitt motebegreper som brukes i ulike sammenhenger. Det synes å være en kreativ måte å si at man bruker observasjonsdata fra klinisk praksis og/eller registerdata, og ikke data fra randomiserte, kontrollerte studier. På den annen side er slik pragmatisk forskning etterspurt, og dermed av verdi, i en verden hvor randomiserte, kontrollerte studier kritiseres for å være stringente, ekskluderende, ressurskrevende og klinisk lite relevante (2).

  Kronglete uttrykk

  Kronglete uttrykk

  På norsk har real world evidence blitt oversatt til «data fra virkeligheten» (3), og real world til «den virkelige verden» (4). Vi synes det er kronglete uttrykk. Aktuelle alternativer kan være: virkelige data, faktiske data, upåvirkede data, ekte data og reelle data. En enda kortere og mer elegant mulighet er virkelighetsdata. Vi foreslår derfor at virkelighetsdata brukes om real world data på norsk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media