Donders eller Donders' metode?

Språkspalten
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hva er riktig skrivemåte av synsfeltundersøkelsen som er oppkalt etter dr. Donders?

  Alle leger lærer å undersøke pasienters synsfelt ad modum Donders. Testen har sitt navn etter F.C. Donders (1818–89), lege og professor i Utrecht og en av gigantene i Nederlands medisinhistorie. Men hvordan skal navnet skrives og hva blir riktig genitivsform på norsk?Da Helsedirektoratet skulle oppdatere Førerkortveilederen nylig, undret man på hva som er korrekt skrivemåte (1). Man hadde registrert at i både Store medisinske leksikon og i Tidsskriftet sto det Donders uten apostrof (2, 3), mens andre steder, blant annet på en nettside ved Universitetet i Oslo, ble apostrofen brukt (4). Kunne språkspalten oppklare?

  Det er ingen tvil fra samtidige kilder at navnet ble skrevet med s til slutt: Donders (5–7). Og da gir svaret på spørsmål 2 seg selv: Korrekt genitivsform blir Donders' – med apostrof.

  Hovedregelen i norsk er at genitiv lages ved å føye til en s uten apostrof, s-en henges altså rett på ordet: Pers bil. Men det går ikke når ordene ender på -s, -x og -z. Da setter vi inn en apostrof i stedet: Mons' bil, Vesaas' dikt, Marx' skrifter (8). Medisinske eksempler er Donders' test, His' bunt, Bayes' teorem, Adam-Stokes' syndrom, etc.

  Helsedirektoratet har grunn til å spørre, for det står faktisk feil i alle de tre store norske medisinske ordbøkene (9–11). I Gyldendals ordbok er det en logikk, siden navnet angis å være Donder (uten s), men det er altså ikke riktig.

  Det er flere eksempler i Lovdata på at apostrofen mangler i Donders' test (12). Men oppryddingen er begynt: Nå står det riktig i førerkortforskriften: Donders' metode.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media