Kommunespesialisthelsetjeneste

Minileder
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Distriktspsykiatriske sentre (DPS) står for en stor andel av diagnostikk og behandling av psykiske lidelser. Nå har regjeringen besluttet å ta DPS ut av spesialisthelsetjenesten og la dem bli et kommunalt ansvar, i første omgang riktignok som en prøveordning. Både fagfolk og pasientorganisasjoner har uttrykt stor motstand.

  Flere ser dette som et bevis på at psykisk helse nok en gang taper i kampen om ressurser, prioritet og anseelse, og vil ha det til at dette aldri kunne ha skjedd med den somatiske spesialisthelsetjenesten. Mon det. Regjeringen Solberg skrev nemlig allerede i sin folkehelsemelding fra 2015 at «psykisk helse skal bli like viktig som fysisk helse». Kan hende er nyordningen et skritt på veien dit. For hjernesykdommer er ikke bare psykiske. De er også fysiske. Og når begge deler er like viktig, burde saken være grei: På lik linje med kommunal DPS, kan statlige midler til kommunal nevrokirurgi og nevrologi kunne gi tiltrengte penger til mang en fattig kommunekasse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media