Mindre hjerte- og karsykdom, men mer blødning

Øyvind Stople Sivertsen Om forfatteren
Artikkel

Kombinasjonsbehandling med rivaroxaban og acetylsalisylsyre gir færre kardiovaskulære hendelser enn behandling med ett av virkestoffene alene. Det viser en ny studie.

Rivaroxaban tabletter. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

En dobbeltblindet, randomisert studie, som nylig er publisert i New England Journal of Medicine, omfattet nær 30 000 pasienter med etablert og stabil aterosklerotisk sykdom (1). Pasientene fikk enten kombinasjonsbehandling med rivaroxaban og acetylsalisylsyre eller behandling med ett av virkestoffene alene. Studien ble stanset før planlagt studieslutt ettersom foreløpige resultater klart favoriserte den ene gruppen.

Gruppen som mottok kombinasjonsbehandling hadde rundt 24 % reduksjon i antall tilfeller av kardiovaskulær død, hjerneslag eller hjerteinfarkt, sammenlignet med gruppene som fikk behandling med ett virkestoff. Total mortalitet var 18 % lavere. Prisen å betale for denne gevinsten var 70 % økning i antall blødningstilfeller i gruppen som fikk kombinasjonsbehandling. Rivaroxaban alene ga ikke færre uønskede hendelser enn acetylsalisylsyre, men ga flere blødninger.

– Denne studien er svært viktig og kan føre til endringer i våre retningslinjer for behandling, sier Stefan Agewall, overlege ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo.

– Kort fortalt tyder funnene på at acetylsalisylsyre ikke er nok hos alle pasienter med stabil aterosklerotisk sykdom, men at prisen å betale er økt blødningsrisiko. Vi trenger nå å identifisere hvilke pasientgrupper med stabil aterosklerotisk sykdom som har størst gevinst av mer intensiv antikoagulasjonsbehandling enn acetylsalisylsyre alene. Hva som er optimal behandling for de ulike undergruppene, vet vi fortsatt ikke. Vi trenger en studie hvor man sammenligner denne kombinasjonsbehandlingen med lavdose rivaroxaban og vanlig dose acetylsalisylsyre, i tillegg til en helseøkonomisk vurdering av studien, sier Agewall.

Anbefalte artikler