Fyldig bok for småbarnsforeldre

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ola Didrik Saugstad

  Barnelegen

  Håndbok for småbarnsforeldre. 318 s, tab, ill. Oslo: Spartacus forlag, 2017. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-430-1102-1

  Barnelegen er skrevet av den anerkjente norske barnelegen og forskeren Ola Didrik Saugstad. Han angir at målgruppen først og fremst er foreldre til barn fra nyfødtperioden til treårsalderen, men boken kan være aktuell for andre med ansvar for barn i denne aldersgruppen.

  Boken har to hoveddeler. De fire første kapitlene omhandler det normale forløpet fra graviditet til fødsel, det nyfødte barnet og utviklingen den første tiden med søkelyset rettet mot amming og ernæring, vekst og utvikling. Vanlige utfordringer knyttet til denne tiden omtales grundig.

  Den andre delen omhandler sykdommer hos barn de første årene. Forfatteren går systematisk igjennom de viktigste sykdomsgruppene. Delen starter med en generell gjennomgang av symptomer og tegn på sykdom, blant annet «hovedprinsipper for å vurdere sykdom hos barn».

  En slik bok bør vurderes av sitt rette publikum, og jeg har innhentet synspunkter fra småbarnsforeldre som har lest den. De mener, som forfatteren selv viser til i undertittelen, at boken egner seg best som et oppslagsverk. Det er tydelig kapittelinndeling og underkapitler. Den er et godt alternativ til utallige internettsteder hvor foreldre søker på de samme temaene som boken omhandler. Mine lesere fremhever at de får tillit til innholdet på grunn av bokens form og forfatterens bakgrunn. De trekker frem det positive i at ikke alt fremstilles bastant, f.eks. råd om søvn, og tipsene som skal gjøre foreldrene i stand til selv å vurdere barnet sitt (sykdomstegn).

  Jeg tror selv at boken en del steder kunne vært tydeligere for leserne på hva som er dagens anbefalinger, ved i mindre grad fortelle om hvilke råd som er forlatt, og i større grad å formidle konsensus enn å trekke frem enkeltstudier som drar i en retning. Noen steder legger også forfatteren bred vekt på egne erfaringer. Til sammen bidrar dette til at jeg tror boken på noen områder ikke vil være det beste valget for helsepersonell som vil sette seg inn i disse temaene. I noen kapitler kunne språket vært mer presist og gjentagelser unngått. Et konkret savn fra den siste delen er en tydeligere beskrivelse av at antibiotika er unødvendig ved de aller fleste infeksjoner hos barn de første leveårene.

  Hovedinntrykket er likevel at boken vil kunne være til nytte og glede for mange småbarnsforeldre, og da kanskje først og fremst den første halvdelen om det normale og noen ganger utfordrende småbarnslivet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media