Fascinerende om et legeliv i allmennpraksis

Even Lærum Om forfatteren
Artikkel

Jørgen Skavlan

Vi er sterkere enn vi tror

Det viktigste jeg har lært av 10 000 pasienter. 232 s. Oslo: Kagge Forlag, 2016. Pris NOK 379

ISBN 978-82-489-1882-0

Forfatteren, kjent som profilert allmennlege i mediene, har i tidligere intervjuer sagt at «vi leger må være flinkere til å sette agenda, ellers blir den satt for oss». I sin siste bok setter han agenda ved å ta oss med på erfaringer og refleksjoner knyttet til sitt virke som allmennlege i over 30 år, med anslagsvis 200 000 konsultasjoner. Den røde tråden går igjennom eget legeliv fra student og frem til i dag og fungerer som et skjematisk reisverk for de mange levende formulerte pasientmøtene. Hans fortellinger spenner vidt; fra fødsel til havs, via møte med arrogante advokater til halsing ned trappen etter en ung dame som i første omgang hadde fått for lettvint sykmelding. På rad og rekke er det fargerike portretter av typer menneske mange av oss har møtt og med forslag til hva vi som fagpersoner og medmennesker kan gjøre for dem.

Fortellerstilen er lett og elegant, ofte preget av humor og provokasjon, og ikke minst av varme og respekt for pasientene som omtales. Selv ble jeg særlig fascinert av at boken innbød til refleksjon, ettertanke og gjenoppliving av egne minner knyttet til et legeliv i allmennpraksis.

Skavlan skriver at vi lever i et samfunn med feber: «Vi er mer opptatt av rundetider enn tid rundt et bord og mer av karakterer enn det å ha karakter.» Jeg deler hans syn i dette og mye annet han tar opp i en bok med adresse både til medisinstudenter og leger som lar seg fascinere av møte med pasienter.

Anbefalte artikler