Even Lærum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Even Lærum

Even Lærum
13.11.2017
Jørgen Skavlan Vi er sterkere enn vi tror Det viktigste jeg har lært av 10 000 pasienter. 232 s. Oslo: Kagge Forlag, 2016. Pris NOK 379 ISBN 978-82-489-1882-0 Forfatteren, kjent som profilert...
Even Lærum, Kjersti Storheim, Jens Ivar Brox
18.10.2007
Nye nasjonale kliniske og tverrfaglige retningslinjer for korsryggssmerter med og uten nerverotaffeksjon er nylig utgitt i et samarbeid mellom Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser (...
Even Lærum, Kjersti Storheim
12.06.2008
Vi deler det syn at medikamentanbefalingene er for sterke i enkelte retningslinjer. Blant annet gjelder dette de europeiske, som vi i betydelig grad har basert de norske anbefalingene på og som...
Even Lærum
26.02.2009
McGill, S. Low back disorders Evidence-based prevention and rehabilitation. 2. utg. 311 s, tab, ill. Leeds: Human Kinetics, 2008. Pris GBP 34 ISBN 978-0-7360-6692-1 Denne læreboken har alle klinikere...
Even Lærum
23.09.2004
Indahl, Aage Jan Når ryggen krangler 96 s, ill. Rakkestad: Vadisholm forlag, 2003. Pris NOK 198 ISBN 82-7412-060 -4 Denne lille boken henvender seg til alle som sliter med vond rygg, altså en stor...
Jan Sture Skouen, Even Lærum, Thor Øivind Jensen
23.10.2003
I Vest-Europa og Nord-Amerika utgjør muskel- og skjelettplager en stor andel av de totale helseproblemer ( 1 , 2 ). Vi vet i dag at ulike former for fysioterapi og kiropraktikk alene ikke bidrar til...
Even Lærum
11.09.2003
Stuart, McGill Low back disorders Evidence-based prevention and rehabilitation. 300 s, tab, ill. Canada: Human Kinetics, 2002. Pris GBP 34 ISBN 0 – 7360 – 4241 – 5 Denne boken, som har alle...
Bjørn Magnæs, Inge Kjønniksen, Reidar Dullerud, Oliver Grundnes, Øistein Haagensen, Aage Indahl, Anne Elisabeth Ljunggren, Even Lærum, Øystein Nygaard, Rolf Salvesen
10.03.2002
Ryggsykdommer er en av de største sykdomsgruppene i Norge, både når det gjelder antall pasienter, sykmelding og uføretrygd. Ca. 8 % av den voksne befolkningen angir å ha ryggplager daglig, og 60 – 80...
Even Lærum, Erik L. Werner
30.04.2002
Vi takker fagmiljøet ved sykehuset i Telemark for kommentarene til de tverrfaglige kliniske retningslinjene for akutte korsryggssmerter som nylig er utgitt. Det er ønskelig at retningslinjene blir...
Even Lærum
20.03.2002
Rygglidelser rammer et stort flertall av befolkningen en eller flere ganger i livet. Målt i kroner er ryggplager vår dyreste enkeltlidelse. Det har vært påpekt at behandlingstilbudet til...
Even Lærum
30.05.2002
I Tidsskriftet nr. 8/2002 ble Nasjonalt ryggnettverks nye retningslinjer for håndtering av akutte korsryggssmerter presentert, og en kortversjon var vedlagt. Det er dessverre en feil i kortversjonen...
Erik L. Werner, Even Lærum, Camilla Ihlebæk
10.08.2002
Tabell  1 Demografisk fordeling av alle pasientene Antall ( %) Kjønn Menn 113 (51,3) Kvinner 107 (48,7) Alder (år) 10 – 20 17 (7,7) 21 – 30 33 (15,0) 31 – 40 54 (24,5) 41 – 50 53 (24,1) 51 – 60 40 (...
Even Lærum, Erik L. Werner, Jan Sture Skouen
20.06.2002
Sonja Fossum har i dette nummer av Tidsskriftet en omtale av Nasjonalt Ryggnettverks nylig utgitte kunnskapsbaserte retningslinjer for akutte korsryggssmerter (1). Fossum skriver: ”De nye...
Even Lærum, Jens Ivar Brox, Erik L. Werner
18.11.2010
Rygglidelser representerer et stort helse- og samfunnsmedisinsk problem og er en utfordring for klinikerne som skal håndtere ryggpasienter ( 1 ). Det er vist i flere studier fra inn- og utland at ca...
Siri Steine, Arnstein Finset, Even Lærum
10.02.2000
I primærhelsetjenesten er konsultasjonen rammen for møtet mellom lege og pasient og et viktig instrument for å oppnå optimal diagnostikk og behandling. Konsultasjonen er bærer av det vi kan kalle den...
Siri Steine, Arnstein Finset, Even Lærum
10.02.2000
Dialogen mellom lege og pasient utgjør en vesentlig del av den allmennmedisinske konsultasjon. Slike samtaler har vært gjenstand for forskning de siste 20 år (1 – 6). En viktig utfordring for legen...
Even Lærum, Sigurd Høye, Ragnhild Nordland, Vegard Hegstad, Synnøve Tafjord Lærum, Hans Otto Engvold
16.12.2010
Kunnskaper, holdninger og atferd knyttet til helse påvirkes av mange faktorer ( 1 , 2 ), blant annet av innholdet i aviser og ukeblader. Mye tyder på at mediene har stor og økende betydning ( 3  –  7...
Camilla Ihlebæk, Even Lærum
04.11.2010
Forekomsten av muskel- og skjelettlidelser er svært høy, og dette koster samfunnet store summer hvert år. Allikevel er det et underprioritert forskningsområde Muskel- og skjelettlidelser er svært...
Erik L. Werner, Jens Ivar Brox, Even Lærum
09.08.2011
Håkon Lie er en nestor i norsk ryggmedisinsk miljø og initierte i sin tid opprettelsen av den tverrfaglige Norsk Forening for Ryggforskning. Med denne bakgrunnen er det vanskelig å forstå at han i...
Even Lærum
17.04.2012
Wright, Danielle Stiles, Tore C. Psykologisk ryggsmertebehandling En utredningsguide. 103 s, tab, ill. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2011. Pris NOK 280 ISBN 978-82-519-2752-9 Målgrupper er...