Ufortynnet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  «Det finnes ingen robust, reproduserbar evidens for at homøopatiske produkter er effektive for noen kjent sykdom, selv om det av og til er en placeboeffekt. Videre kan homøopati faktisk være skadelig ved å forsinke eller avskrekke pasienten fra å søke hensiktsmessig, evidensbasert, medisinsk hjelp og ved å underminere pasientens og offentlighetens tillit til vitenskapelig grunnlag.» Dette er den tydelige konklusjonen fra sammenslutningen av europeiske vitenskapsakademier (the European Academies Science Advisory Council, EASAC) etter en nylig gjennomgang av det tilgjengelige kunnskapsgrunnlaget. Og de fortsetter ikke mindre tydelig: «Enhver effekt av homøopatiske produkter i klinisk bruk kan forklares med placeboeffekten eller tilskrives dårlig studieutforming, tilfeldig variasjon, regresjon mot gjennomsnittet eller publikasjonsbias.»

  Enigheten er nærmest oppsiktsvekkende. For vitenskap er ofte uenighet og sprikende kunnskapsgrunnlag. Selv i de smaleste fagfelt kan det være vanskelig å finne konsensus. Når vitenskapsfolk på tvers av både fagfelt, tradisjoner, institusjoner og landegrenser går sammen om en så entydig uttalelse, er det derfor grunn til å lytte. Også for norske legemiddelmyndigheter, som fortsatt pålegger apotekene å lagerføre homøopatiske produkter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media