En versting blant opioider

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En tenåring fikk et melisaktig pulver i en lynlåspose tilsendt per post. Lynlåsposen var merket «C.50», og forsendelsen kom tilsynelatende fra Tyskland. Bildet viser posen med pulver. Hvert sorte og hvite felt på linjalen tilsvarer 1 cm (Foto: Kripos KTS/Foto). Pulveret var trolig bestilt via det mørke nettet.

  Dagen etter ble tenåringen funnet død på sitt eget rom iført hansker. Det ble påvist karfentanil i pulveret. Ved obduksjon ble det påvist karfentanil i blodet. Dødsårsak ble antatt å være respirasjonsstans som følge av forgiftning med karfentanil.

  Karfentanil er det farligste og mest potente av opioidene. Dette fentanylderivatet er ikke godkjent for bruk hos mennesker, men brukes ved sedering av svært store dyr, derav slanguttrykket «elefantdop».

  Karfentanil har høy selektivitet for µ-opioid-reseptorer, anses 10 000 ganger mer potent enn morfin og er det mest potente av de hittil undersøkte fentanylderivatene (1). Dette opioidet er ikke tidligere påvist i politi- eller tollbeslag eller i biologiske prøver i Norge. I 2016 ble fentanylderivatene acetylfentanyl, furanylfentanyl og ortofluorfentanyl påvist i Norge, hvorav to ved forgiftningsdødsfall. Siden 2013 er fentanylderivater forbundet med minst 5 000 overdosedødsfall i USA (2) og mange dødsfall i Sverige og Estland (3). Trolig brukte russiske spesialstyrker en aerosol av karfentanil/remifentanil ved gisselsituasjonen i Dubrovka-teateret i Moskva 2002, der 125 gisler døde av forgiftning (4).

  Fentanylderivater omsettes gjerne skjult og blandet med stoffer som heroin eller benzodiazepiner (3). Faren ved karfentanil er undervurdert, med risiko for forgiftning også for helse- og tjenestepersonell som kommer i kontakt med stoff/brukere. Trolig er en mengde mindre enn ett saltkorn nok for dødelig forgiftning. Selv innånding og eksponering via slimhinner gir rask forgiftning.

  Befolkningen bør advares mot inntak av rusmidler med ukjent innhold. Tegn på eksponering for opioider som karfentanil er raskt debuterende respirasjonsdepresjon, sløvhet, små pupiller og klam hud. Ved mistanke om eksponering for karfentanil kreves rask og livreddende behandling med respirasjonsstøtte, tilførsel av gjentatte doser med opioidantagonist (nalokson) som motgift, samt overvåkning av bevissthet og sirkulasjon. Nalokson er også tilgjengelig som nesespray for såkalt kameratredning, men foreløpig bare som ledd i naloksonprosjektet.

  Pasientens pårørende har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media