Merete Vevelstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Merete Vevelstad er overlege ved Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Merete Vevelstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media