Se artikkelen og alle kommentarer

B. Hofmann & K. Slagstad svarer

Bjørn Hofmann, Ketil Slagstad Om forfatterne

I vårt innlegg i Tidsskriftet (1) forsøkte vi å gi noen tentative svar på viktige spørsmål som reises av nye fostertester (26). John Ludvig Larsen mener debatten er unødvendig. Istedenfor å drøfte de problemstillingene vi reiser eller å svare på de spørsmål som vi har stilt ham direkte (4), tillegger han oss meninger og intensjoner vi ikke har. Samtidig diskrediterer han viktige og vanskelige spørsmål.

Vi har i tidligere innlegg forsøkt å vise at NIPT-testen reiser nye problemstillinger knyttet til hvem som skal tilbys fosterdiagnostikk, hva man skal teste for, hvilke konsekvenser testen kan ha og hva den vil koste. Det er sterke økonomiske interesser involvert i at flest mulig skal teste seg (7). Vi har forsøkt å vise at denne diskusjonen ikke er så enkel som å være «for eller mot» kvinnens rett til informasjon om fosteret.

NIPT-testen utvider mulighetene for hva vi kan få vite om fosteret radikalt. I tillegg er det nå vist at informasjon fra kopitallsvariasjoner identifisert ved hjelp av haglesekvensering av cellefritt DNA i mors blod (utilsiktet) kan gi informasjon om risiko for sykdom også hos mor (8). Med mindre Larsen mener at en skal få informasjon om hele fosterets genom før grensen for selvbestemt abort (inklusive kjønn) (9), må han sette grenser. Da er han midt i debatten.

1

Hofmann B, Slagstad K. Fremtidens fosterdiagnostikk. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 991 - 2. [CrossRef]

2

Hofmann B, Slagstad K. Fostertest som prøvestein og brekkstang. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 435 - 6. [PubMed][CrossRef]

3

Slagstad K, Hofmann B. Det ligger i blodet. Morgenbladet. 2.6.2017. https://morgenbladet.no/2017/06/det-ligger-i-blodet (15.9.2017).

4

Hofmann B, Slagstad K. Kjøtt og blod og mere blod. Morgenbladet. 16.6.2017. https://morgenbladet.no/ideer/2017/06/kjott-og-blod-og-mere-blod (15.9.2017).

5

Hofmann B. Etiske utfordringer med non-invasive prenatale tester (NIPT). Etikk i Praksis Nordic Journal of Applied Ethics. 2014; 8: 67 - 87. [CrossRef]

6

Slagstad K, Hofmann B. Ny fostertest ble svaret, men hva var spørsmålet? Nytt Norsk Tidsskrift. 2017; 33: 150 - 64.

7

Murdoch B, Ravitsky V, Ogbogu U et al. Non-invasive Prenatal Testing and the Unveiling of an Impaired Translation Process. J Obstet Gynaecol Can 2017; 39: 10 - 7. [PubMed][CrossRef]

8

Brison N, Van Den Bogaert K, Dehaspe L et al. Accuracy and clinical value of maternal incidental findings during noninvasive prenatal testing for fetal aneuploidies. Genet Med 2017; 19: 306 - 13. [PubMed][CrossRef]

9

Bianchi DW. Should we ‘open the kimono’ to release the results of rare autosomal aneuploidies following noninvasive prenatal whole genome sequencing? Prenat Diagn 2017; 37: 123 - 5. [PubMed][CrossRef]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler