Ulykker er vanligste dødsårsak for barn i Kina

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ulykker og skader er den hyppigste dødsårsaken hos små barn i Kina, spesielt på landsbygda. Vanligst er drukning, kvelning og trafikkulykker.

  Barn leker på en strand i Sanya i Hainan-provinsen, Sør-Kina. Foto: Sipausa/NTB Scanpix
  Barn leker på en strand i Sanya i Hainan-provinsen, Sør-Kina. Foto: Sipausa/NTB Scanpix

  Hvert år dør flere enn 300 000 barn under fem år etter ulykker. Dødsfall som følge av ulykker og skader hos barn er 3 – 4 ganger vanligere i lav- og mellominntektsland enn i høyinntektsland.

  I en registerbasert studie fra Kina ble skaderelaterte dødsfall hos barn under fem år i Hunan-provinsen, med over 71 millioner innbyggere, kartlagt (1). Skader var den vanligste dødsårsaken hos barn under fem år. Rundt en firedel av alle rapporterte dødsfall i perioden 2009 – 14 skyldtes skader. Skaderelaterte dødsfall var litt vanligere hos gutter enn hos jenter, og nesten fire ganger vanligere på landsbygda enn i byene. I denne perioden var det en signifikant årlig nedgang i skaderelaterte dødsfall både i rurale og urbane strøk.

  Over halvparten av ulykkene skjedde i hjemmet. Av alle skaderelaterte dødsfall skyldtes 44 % drukning, 28 % kvelning, 14 % trafikkulykke, 5,5 % forgiftning og 2,3 % fallulykke. Drukning var vanligst i sommerhalvåret, kvelning i vinterhalvåret. Blant spedbarn var kvelning vanligst, noe som bl.a. kan forklares med at spedbarn ofte sover sammen med sine foreldre og at de lett får fremmedlegemer over luftveiene. De fleste slike dødsfall skjedde i hjemmet.

  Forfatterne anbefaler å øke informasjonen til foreldre om førstehjelp og forebygging av drukning og kvelning for å redusere risikoen for skaderelaterte dødsfall blant barn under fem år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media