Ingen effekt av oksygen ved hjerteinfarkt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Oksygenbehandling ved mistenkt hjerteinfarkt reduserer ikke dødeligheten. Det viser en stor svensk studie. Nå endres de europeiske retningslinjene.

  Illustrasjonsfoto: iStock
  Illustrasjonsfoto: iStock

  En studie som nylig er publisert i New England Journal of Medicine, omfattet flere enn 6 600 pasienter med mistenkt hjerteinfarkt og oksygenmetning på 90 % eller høyere (1). Pasientene ble randomisert til enten å motta oksygenbehandling med seks liter oksygen på maske i 6 – 12 timer eller til kun å puste romluft. All øvrig behandling var lik.

  Ett år etter behandlingen var det ingen forskjell mellom gruppene i andelen døde pasienter. Det var heller ingen forskjell i antall reinnleggelser i sykehus grunnet hjerteinfarkt. Resultatene var gjennomgående like i alle de forhåndsdefinerte undergruppene av studiedeltagere.

  – Vi har i mange tiår rutinemessig gitt oksygen ved mistenkt hjerteinfarkt som ledd i såkalt MONA-behandling. Denne praksisen blir nå utfordret, sier Rune Wiseth, professor i hjertemedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  – I de nylig reviderte retningslinjene for behandling av hjerteinfarkt med ST-elevasjon, utgitt av European Society of Cardiology, anbefales det etter denne studien at oksygen ikke skal gis rutinemessig til pasienter med oksygenmetning over 90 %. Studien viste ingen skadelig effekt av oksygen, men pasientene ble randomisert først fire timer etter symptomdebut og hadde relativt små infarkter. Det gjenstår derfor en del ubesvarte spørsmål om virkningen av oksygentilførsel i akuttfasen ved store infarkter med ST-elevasjon, sier Wiseth.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media