Fortsatt dør mange av diaré

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Antall dødsfall som følge av diaré har falt betraktelig de siste 25 årene. Allikevel er diarésykdommer fortsatt en ledende dødsårsak globalt.

  Brønnboring gir rent drikkevann i Harare, Zimbabwe. Foto: AP/NTB scanpix
  Brønnboring gir rent drikkevann i Harare, Zimbabwe. Foto: AP/NTB scanpix

  Estimater for sykelighet og dødelighet forårsaket av diarésykdommer er nylig publisert som ledd i prosjektet Global Burden of Disease (1). I 2015 døde anslagsvis 1,3 millioner mennesker av diarésykdommer, av disse var det ca. 500 000 barn under fem år. Dermed er diaré den fjerde vanligste dødsårsak hos barn og den niende vanligste i alle aldersgrupper globalt. Det er store regionale forskjeller, og de fleste diarédødsfallene skjer i Afrika sør for Sahara og i Sør-Asia.

  Usikker tilgang til rent vann var den viktigste risikofaktoren for diaré. For barn var også underernæring, manglende amming og mangel på A-vitamin eller sink viktige risikofaktorer. Infeksjoner med rotavirus, shigella og salmonella var de vanligste årsakene til dødelig diaré. Rotavirus var særlig vanlig hos barn, spesielt i landene med høyest diarérelatert dødelighet. Rotavirusvaksiner har trolig bidratt til at diarédød hos barn forårsaket av rotavirus ble nesten halvert fra 2005 til 2015. I høyinntekstland var infeksjoner med Clostridium difficile vanligste årsak til diarédødsfall.

  Antallet årlige diarédødsfall falt jevnt etter 1990, og var om lag 20 % lavere i 2015 enn i 2005 totalt og nesten 40 % lavere for barn under fem år. I Afrika sør for Sahara var nedgangen i diarédødsfall på mer enn 100 per 100 000 innbyggere per år. Forekomsten av diarésykdom falt med 10 % globalt, altså ikke like mye som dødeligheten, noe som trolig skyldes at bedret oral rehydrering redder mange liv. Bedre tilgang på vann, bedrede sanitære forhold og mindre underernæring hos barn er andre viktige årsaker til fallende dødelighet av diaré. Langt flere diarédødsfall kan forebygges gjennom ytterligere forbedringer av slike forhold.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media