Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Acetylsalisylsyre gir mindre preeklampsi

Øyvind Stople Sivertsen Om forfatteren

Forebyggende behandling med acetylsalisylsyre reduserer forekomsten av preeklampsi hos kvinner med høy risiko. Det viser en stor multisenterstudie.

https://tidsskriftet.no/sites/default/files/styles/tidsskriftet-full-column/public/article--2017--09--17-0734--FAT_17-0734-01.jpg

Illustrasjonsfoto: iStock

Preeklampsi er en potensielt farlig komplikasjon ved graviditet. I en studie som nylig er publisert i New England Journal of Medicine (1), ble nesten 1 800 gravide kvinner med høy risiko for preeklampsi randomiserte til enten å ta 150 mg acetylsalisylsyre eller placebo fra 11.-14. svangerskapsuke og til og med uke 36. Preeklampsi oppsto hos 13 av 798 kvinner (1,6 %) i intervensjonsgruppen og hos 35 av 822 kvinner (4,3 %) i placebogruppen.

– Denne studien, som er godt gjennomført, støtter tidligere studier som viser at forebyggende behandling med acetylsalisylsyre reduserer forekomsten av preeklampsi hos kvinner med høy risiko, og at behandlingen er trygg å gjennomføre, sier Cathrine Ebbing, overlege ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus.

– I Norge har vi imidlertid ikke screening av gravide i første trimester for å identifisere dem med høy risiko for å utvikle preeklampsi, men bruker anamnese og demografiske variabler for å identifisere kvinner som skal ha forebyggende behandling, sier Ebbing, som påpeker at preeklampsi er mye vanligere hos førstegangsfødende og at disse ikke vil fanges opp i dagens norske praksis.

– Profylaktisk behandling til kvinner med høy risiko basert på anamnese har vært anbefalt i den norske Veileder for fødselshjelp siden 1998. I en fersk norsk studie var risiko for gjentatt preeklampsi i svangerskap nr. 2 mer enn halvert i siste periode. Dette kan tyde på at praksis med forebygging i svangerskap etter preeklampsi har hatt effekt, sier Ebbing, og refererer til egen forskning om emnet (2).

1

Rolnik DL, Wright D, Poon LC et al. Aspirin versus Placebo in Pregnancies at High Risk for Preterm Preeclampsia. N Engl J Med 2017; 377: 613 - 22.[PubMed][CrossRef]

2

Ebbing C, Rasmussen S, Skjaerven R et al. Risk factors for recurrence of hypertensive disorders of pregnancy, a population-based cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand 2017; 96: 243 - 50.[PubMed][CrossRef]

Kommentarer

(0)

Anbefalte artikler

Annonse
Annonse