Annonse
Annonse

Acetylsalisylsyre gir mindre preeklampsi

Øyvind Stople Sivertsen Om forfatteren

Forebyggende behandling med acetylsalisylsyre reduserer forekomsten av preeklampsi hos kvinner med høy risiko. Det viser en stor multisenterstudie.

https://tidsskriftet.no/sites/default/files/styles/tidsskriftet-full-column/public/article--2017--09--17-0734--FAT_17-0734-01.jpg

Illustrasjonsfoto: iStock

Preeklampsi er en potensielt farlig komplikasjon ved graviditet. I en studie som nylig er publisert i New England Journal of Medicine (1), ble nesten 1 800 gravide kvinner med høy risiko for preeklampsi randomiserte til enten å ta 150 mg acetylsalisylsyre eller placebo fra 11.-14. svangerskapsuke og til og med uke 36. Preeklampsi oppsto hos 13 av 798 kvinner (1,6 %) i intervensjonsgruppen og hos 35 av 822 kvinner (4,3 %) i placebogruppen.

– Denne studien, som er godt gjennomført, støtter tidligere studier som viser at forebyggende behandling med acetylsalisylsyre reduserer forekomsten av preeklampsi hos kvinner med høy risiko, og at behandlingen er trygg å gjennomføre, sier Cathrine Ebbing, overlege ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus.

– I Norge har vi imidlertid ikke screening av gravide i første trimester for å identifisere dem med høy risiko for å utvikle preeklampsi, men bruker anamnese og demografiske variabler for å identifisere kvinner som skal ha forebyggende behandling, sier Ebbing, som påpeker at preeklampsi er mye vanligere hos førstegangsfødende og at disse ikke vil fanges opp i dagens norske praksis.

– Profylaktisk behandling til kvinner med høy risiko basert på anamnese har vært anbefalt i den norske Veileder for fødselshjelp siden 1998. I en fersk norsk studie var risiko for gjentatt preeklampsi i svangerskap nr. 2 mer enn halvert i siste periode. Dette kan tyde på at praksis med forebygging i svangerskap etter preeklampsi har hatt effekt, sier Ebbing, og refererer til egen forskning om emnet (2).

1

Rolnik DL, Wright D, Poon LC et al. Aspirin versus Placebo in Pregnancies at High Risk for Preterm Preeclampsia. N Engl J Med 2017; 377: 613 - 22.[PubMed][CrossRef]

2

Ebbing C, Rasmussen S, Skjaerven R et al. Risk factors for recurrence of hypertensive disorders of pregnancy, a population-based cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand 2017; 96: 243 - 50.[PubMed][CrossRef]

Kommentarer

(0)
Annonse
Annonse