Slik skal det gjøres!

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Andrew Biel, Gitte Bjerg Fuusager

  Anatomisk guide til bevægeapparatet

  492 s, ill. København: FADL's Forlag, 2017. Pris DKK 630

  ISBN 978-87-7749-910-4

  For anatomilærere er det en kjent sak at medisinstudentene ofte sliter med undervisningen i overflateanatomi. Alt det ukjente som skjuler seg under huden er neimen ikke så lett å føle seg frem til. Når man også skal bedømme om denne strukturen er normal eller patologisk, kan det for noen bli alvorlige problemer. Siden det er relativt få anatomibøker i bruk hvor dette omtales separat, vil denne læreboken være en kjærkommen tilvekst og hjelp for studentene. Den er en dansk oversettelse av den originale amerikanske utgaven fra 2014. Angloamerikansk nomenklatur passer verken i Danmark eller hos oss, og teksten er derfor korrigert til «normallatin». Den amerikanske forfatteren er fysioterapeut/massør, og man forstår kanskje hans begeistring for emnet når han i forordet forteller hvordan han allerede som barn begynte å utforske sin egen muskulatur.

  Men boken er bra, den! Oversiktlig og med svært gode illustrasjoner. Den begynner med noen generelle tips til studenten om hvordan palpasjon generelt bør foregå, også av hensyn til pasienten, fulgt av en beskrivelse av konsistensen til forskjellige vevsarter. En generell oversikt over kroppens akser, plan og bevegelsesformer samt overflatemuskler, blodkar, nerver og lymfeårer finner man vel i de aller fleste lærebøker i anatomi (og kunne her vært betydelig forkortet eller utelatt). Men den beskrivelsen som gis av praktisk talt hver eneste av kroppens muskler, inklusive ansiktet, er god og relativt kortfattet informasjon. Det gis dertil en ganske detaljert «bruksanvisning» for hvordan den enkelte muskelen palperes, ofte i forskjellige stillinger, samt naturlige tilleggsopplysninger som utspring og feste, innervasjon samt hvilke bevegelser og hverdagslige handlinger som aktiviserer vedkommende muskel. Selvsagt gis også benete landemerker en tilstrekkelig omtale. Tegningene viser transparente kroppsdeler med palperende hender som letter forståelsen av undersøkelsen.

  Den siste delen inneholder en oversikt over de forskjellige triggerpunktene med indeks over differensialdiagnoser. Her er dessuten en oversikt over muskler som samarbeider (synergister). Selvsagt mangler heller ikke en liten ordliste, en liste over uttaleregler og et stikkordregister. Innbindingen er en smule egenartet: en overdimensjonert spiralrygg med paperbackpermer til denne nesten 2 kg tunge kunnskapsmassen gjør den unektelig litt uhåndterlig.

  Jeg kan likevel ikke forstå annet enn at denne boken må bli et kjærkomment supplement til de lærebøkene som foretrekkes av både medisin- og fysioterapi-/mensendieckstudentene ved våre universiteter og høyskoler. Enklere, tydeligere og mer oversiktlig kan det vanskelig bli!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media