Per Holck

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Holck

Per Holck
03.05.2021
Ole Georg Moseng Pesten kommer Svartedauden og verdens pestepidemier. 198 s. Oslo: Kagge Forlag, 2020. Pris NOK 399 ISBN 978-82-489-2626-9 En bok om pestens historie må sies å være...
Per Holck
29.06.2020
Selv i vårt Europa, med et teknifisert og velutstyrt helsevesen, har det under covid-19-pandemien til tider oppstått en følelse av hjelpeløshet og frykt for sykdom som er uvant for nåtidens mennesker...
Per Holck
09.12.2019
Knapt noen annen del av menneskekroppen har større evne til funksjonell bevegelse enn hånden. Men hånden er ikke bare et mekanisk griperedskap. Til alle tider har hånden spilt en stor rolle i vår...
Per Holck
02.10.2017
Andrew Biel, Gitte Bjerg Fuusager Anatomisk guide til bevægeapparatet 492 s, ill. København: FADL’s Forlag, 2017. Pris DKK 630 ISBN 978-87-7749-910-4 For anatomilærere er det en kjent sak at...
Per Holck
01.05.2008
Man må ikke nødvendigvis være enig i det som står i ordbøkene, verken når det gjelder valgfrie former eller fornorsket latin. Kjertelen ligger inntil skjoldbrusken. Selv er den ikke skjoldformet...
Per Holck
03.01.2008
Den adjektiviske formen kapillær er av noen feilaktig blitt brukt som substantiv. I Tidsskriftets ordliste står den korrekte formen kapillar. Men er det et nøytrumsord? Kapillarene er de aller minste...
Per Holck
28.02.2008
Feilaktig bokstavering av latinske ord kan føre til endret mening. En bokstav kan være nok. Å tro at man skal kunne påvirke en ordbokredaktør er omtrent som å utgi seg for være religionsstifter i vår...
Per Holck
26.06.2008
Henrik Wergeland var teolog, men ikke alle vet at han også studerte medisin og botanikk, som den gang var beslektede fag. Overgangen fra teologi til medisin virker lite målrettet i dag, men på...
Per Holck
13.03.2008
Uri, H. Kroppsspråk Om kropp og ord. 190 s, ill. Oslo: Det norske samlaget, 2007. Pris NOK 299 ISBN 978-82-521-7020-7 Helene Uri er opptatt av språk, og det bør man vel være som lingvist. Denne gang...
Per Holck
26.03.2009
Lærum, OD. I kastanjetreet 257 s, ill. Bergen: Vigmostad og Bjørke, 2008. Pris NOK 349 ISBN 978-82-419-0501-8 Patologen Ole Didrik Lærum er kjent for sitt omfattende og allsidige forfatterskap. Mange...
Per Holck
17.12.2009
Sørnes, T. Ondskap De henrettede i Norge 1815–1876. 420 s, ill. Oslo: Schibsted, 2009. Pris NOK 349 ISBN 978-82-516-2720-7 Vi lever dessverre i en tid hvor kriminalitet er blitt noe hverdagslig, og...
Per Holck
06.04.2006
Lykken, Knut B. Turglede med konger og kunstnere 287 s, ill. Arvika: Lykken Konsult, 2005. Pris NOK 429 ISBN 91-631-7233-x «Nu er jeg staalsat, jeg følger det Bud, der byder i Høiden at vandre! Mit...
Per Holck
01.04.2004
Høystad, Ole M. Hjertets kulturhistorie Frå antikken til i dag. 202 s, ill. Oslo: Spartacus forlag, 2003. Pris NOK 268 ISBN 82-430 - 0275- 8 Jeg fikk engang, for mange mange år siden, en...
Per Holck
16.12.2004
For anatomiundervisningen har det gjennom århundrene vært problemer med å skaffe disseksjonsmateriale på en slik måte at utøverne av faget unngikk å komme i myndighetenes søkelys. Det var dessverre...
Per Holck
19.02.2004
Hodne, Ørnulf Barndom i Norge gjennom tusen år 272 s, ill. Oslo: Cappelen, 2003. Pris NOK 399 ISBN 82-02-21658-3 Folkeminnegranskeren Ørnulf Hodne er en flittig skribent. År etter år øser han av sine...
Per Holck
12.06.2003
Bartsker, HC En liden bog om allehånde sygdomme 224 s. Højbjerg: Wormianum, 2002. Pris DKK 194 ISBN 87- 89531-03-5 Det er ingen hemmelighet at de paramedisinske disipliner har fått en høykonjunktur i...
Per Holck
12.06.2003
Kardel, T Skønnest er det ukendte En biolog skriver om Steno. 85 s, ill. København: Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, 2002. Pris DKK 165 ISSN 0901-0483 Niels Stensen (1638 – 86) – eller Steno,...
Per Holck
26.06.2003
Hodne, Ø Kvinne og mann i norsk folkekultur 271 s, ill. Oslo: Cappelen, 2003. Pris NOK 399 ISBN 82-02-21379-7 I vår urolige og fremmedgjørende tid synes det å ligge et latent behov for å finne...
Per Holck
14.08.2003
Henrik R., Wulff, Lægevidenskabens sprog Fra Hippokrates til vor tid. 194 s. København: Munksgaard, 2003. Pris NOK 248 ISBN 87 - 628 -0476 - 6 Legevitenskapens språk – hva er det? Noen vil hevde at...
Per Holck
25.09.2003
De beskrivelser av pest i Norge som historikeren Ole Jørgen Benedictow har gitt i sin bok, hvor han baserer seg på skrevne kilder – altså øyenvitner, er etter min mening klart relatert til byllepest...