God innføring i klinisk nevrofysiologi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Eskild Colding-Jørgensen, Troels Wesenberg Kjærred.

  Klinisk neurofysiologi

  240 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2017. Pris DKK 325

  ISBN 978-87-628-1669-5

  Klinisk nevrofysiologi er en av de minste spesialitetene i Norge. Det er få medisinerstudenter og yngre leger som i løpet av sin utdanning får med seg at vi holder på med noe av det mest spennende som finnes – elektrofysiologi av hjernen, perifere nerver og muskler med alle de viktige bruksområdene det har i nevrofag, pediatri og neonatologi, på intensivavdelinger og operasjonsstuer.

  En grunn til at faget og teknikkene er forholdsvis ukjent, er at det er avsatt lite tid til studentundervisning. En annen grunn er at vi ikke har en innføringsbok på et nordisk språk. En slik innføring ville gjort det enklere å lese seg opp på elektroencefalografi (EEG), elektromyografi (EMG), nevrografi (NCV), fremkalte responser (evoked potentials, EP) og mer. Vi har riktignok en omfattende metodebok fritt tilgjengelig på nettet (1), som berømmes av våre kolleger i Norden. I tillegg finnes det et par andre gode grunnleggende tekster på både engelsk og tysk, men meg bekjent er det ingen som er så aktuell, konsis og lettlest som den våre gode danske kolleger Colding-Jørgensen og Kjær har utgitt nå.

  I den lille boken beskriver de tekniske aspekter, indikasjoner og gjennomføring av elektrodiagnostiske rutinemetoder i korte, velskrevne kapitler. De større kapitlene om EEG, EMG og EP inneholder relevante kliniske problemstillinger og kasuistikker i en godt gjennomarbeidet tekst. I tillegg er det informative tabeller, mange figurer med gjennomgående høy kvalitet og aktuelle referanselister for den som vil fordype seg.

  Etter min mening vil boken være svært nyttig for leger i nevrofag og for pediatere og intensivleger som bruker klinisk nevrofysiologisk diagnostikk og monitorering for sine pasienter. I tillegg er den meget godt egnet for utdanning og undervisning av staben som jobber i laboratoriene, både sykepleiere, assistenter og ingeniører. De to eksemplarene jeg har i min hylle, er i hvert fall for det meste utlånt. Boken vil gi deg masse læringsutbytte og anbefales herved!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media